neděle 12. května 2013

Světlana 69: Před 64 lety zemřel Antonín Daněk

V souvislosti se 64. výročím tragického úmrtí Antonína Daňka během zatýkací akce u masny v Božicích si připomeneme, co k události vypovídali někteří později souzení v procesu se Světlanou:  řezník František Smetana na Krajském velitelství StB v Uherském Hradišti den po události 16.5.1949, později zatčený četník Antonín Švarc a zatčený velitel stanice SNB v Božicích Antonín Nevídal..
Řezník Smetana (nar. 1912 v Nivnici u Uh. Brodu) byl od roku 1945 národním správcem na řeznictví v Božicích. S Antonínem Daňkem se seznámil v dubnu 1947, když mu předával hospodu, na níž byl dosud národním správcem. Od té doby spolu udržovali kontakt. Na Daňkovu žádost ukrýval počátkem března 1949 Smetana ve svém domě dva členy Světlany z Valašska. Daněk to zdůvodňoval tím, že u hospody mají velmi malý, pouze jednopokojový byt. V noci z 9. na 10.5.1949 zazvonil u Smetanů Antonín Daněk a požádal o úkryt. Smetanovi sdělil, že přišel z lágru v Linci a že se tam v neděli 15.5.1949 bude vracet. 10.5.1949 Daněk odjel na Přerovsko a Vyškovsko (měl zde vyzvednout nějaké věci pro jistého továrníka a nějakého kamaráda z lágru). V noci ze 13. na 14.5.1949 kolem 3. hodiny ranní se Daněk ke Smetanům vrátil. Dovezl s sebou vulkánový kufr převázaný motouzem. Vyprávěl Smetanovi svoje zážitky z lágru a podle Smetany si hodně stěžoval na vládní činitele, kteří uprchli za hranice, že se o uprchlíky v lágrech nestarají a fond, který mají k dispozici, využívají sami. Proto většina uprchlíků vstupuje do cizineckých legií, aby si polepšili. Daněk se taky svěřil, že se do Lince bude vracet přes Šumavu, jelikož tam je hranice málo střežená a dá se tam snadno přejít (část Rakouska u našich hranic měla až do roku 1955 obsazenou sovětská armáda). Od Daňka taky slyšel, že jsou zatýkáni partyzáni z brigády Jana Žižky, tj. z brigády, jíž byl Daněk také členem.
A dále Smetana uvádí: "V sobotu 14.5.1949 jsem se v dopoledních hodinách zdržoval v jatce a odpoledne jsem šel do hostince k Daňkovi, kde jsem se zdržel asi do 22 h. Pak jsem šel domů pro tlačenku a zjistil jsem, že jest u mě na návštěvě druhá moje švagrová Marie Slezáková (z Nivnice), kterou jsem vzal s sebou do hostince. Zde jsme se společně zdrželi asi do 24 hodiny. Z hostince jsem odcházel úplně v podnapilém stavu, takže nevím, co se dále dělo. Až teprve ráno dne 15.5.1949 jsem byl probuzen tím, že někdo tloukl na dveře mého domu a když jsem otevřel, dověděl jsem se od jisté paní Spálovské z Božic, že pod mým domem leží postřelený četník, kterého je nutno obvázati. Krátce na to jsem byl zatčen.
Obsáhleji události osvětloval při výslechu zatčený Antonín Švarc. Daněk pověřil některé božické členy (Švarce, Kudličku), aby zajeli do Pohořelic na schůzku s agentem CIC, s nímž měl Daněk 15.5.1949 odejít zpátky do Lince. Božičtí členové však na schůzku nejeli (podrobněji jsem to popsal  v některém dílu o autě dr. Leissera). "Daněk nebyl s tímto srozuměn, přičemž poukazoval na to, že do zahraničí nebude moci odjeti společně s oním agentem, poněvadž onen přechod státních hranic v Čechách že byl znám jenom tomuto agentovi. Daněk taky uvedl, že onomu agentovi prozradil, že jest hostinským v Božicích. Daněk mi taky sdělil, že se sice nesešel se členy, s kterými chtěl hovořit, ale že zařídil, aby je o tom uvědomila spojka a ta že během noci ze soboty na neděli přijede do Božic sděliti mu výsledek. V neděli ráno 15.5.1949 asi kolem 6 hodiny tloukl mi někdo na okno mého bytu. Když jsem toto otevřel, viděl jsem, že pod tímto stojí šstrážm. Karel Diviš, který mi vyřizoval, že mám ihned přijíti na stanici SNB, že je tam mnoho příslušníků SNB a StB, že tam byla nějaká přestřelka, při níž byli dva příslušníci StB zraněni a odvezeni do nemocnice. Ihned mne napadlo, že tato přestřelka vznikla mezi příslušníky StB a Daňkem. Oblékl jsem se a odešel jsem na stanici SNB." Od velitele stanice prap. Nevídala dostal Švarc rozkaz, aby si vzal pušku a šel do domu řezníka Smetany. "Šel jsem dvorem do chodby řezníka Smetany, kde jsem viděl v kuchyni seděti obě švagrové řezníka Smetany, a to Anežku Slezákovou a její starší sestru Marii Slezákovou. Když jsem uviděl v bytě Marii Slezákovou, vzpomněl jsem si na svoji rozmluvu s Daňkem, když mi říkal, že čeká v noci na neděli spojku, která měla z Valašska přinésti zprávy. Z toho jsem usoudil, že onou spojkou je Marie Slezáková. U domu řezníka Smetany jsem zůstal, až do doby, kdy orgánové StB z Božic odjeli a odvezli s sebou v autech jak řezníka Smetanu, tak i obě jeho švagrové," dodává do protokolu zatčený Švarc.
Zatčený Antonín Nevídal uvedl ve své výpovědi v Uherském Hradišti 31.1.1950 k událostem kolem smrti Antonína Daňka mj. toto: Asi za 4 dny  poté (po noční návštěvě Antonína Daňka a Josefa Kudličky u A. Nevídala doma) přišel ke mně v ranních hodinách mladík Jan Filip a sdělil mně, že se u stanice střílí a že je jeden četník mrtvý. Vstal jsem rychle, zavolal jsem místní samaritány a utíkal jsem na místo činu. Tam již byla záchranná stanice a ranění byli odvezeni do nemocnice. Poté jsem odešel na stanici a tam jsem zjistil, že Daněk je již mrtev."
V protokolu trestního oznámení KV StB Uh. Hradiště ze dne 9.11.1950 státní prokuratuře v Brně se k osobě Antonína Daňka mj. uvádí: "... Poněvadž Daněk nenašel v Brně společníka, s nímž se měl vrátit do zahraničí a který přechody dobře znal, zdržel se v Božicích, protože sám zpáteční cestu do zahraničí neznal. Jeho přítomnost v Božicích byla orgány StB zjištěna a dne 15. května 1949 v nočních hodinách bylo přikročeno k jeho zatčení. Při zatýkání postřelil Antonín Daněk těžce dva příslušníky SNB a když viděl, že neunikne, sám se zastřelil. Při prohlídce bytu řezníka Františka Smetany z Božic, kde se Antonín Daněk těsně před smrtí skrýval, byl nalezen cestovní kufr s různým šatstvem a obuví. Dále byl na jeho stopě při pátrání nalezen balíček tisícikorunových bankovek v celkové hodnotě 118.000,- Kč. Peníze získal Daněk od svých spolupracovníků na protistátní činnost. Sama Marie Slabíková z Komořan posílala po Daňkovi svému manželovi Antonínu Slabíkovi 10.000,- Kč. Tyto peníze byly předány s pátou dílčí částí trestního oznámení Státní prokuratuře v Brně na potvrzení." V každém případě je toto hlášení po roce a půl od události velice skromné, stručné a lehce zkreslené. Chce se říci, že to taky nebylo samo sebou. Důkazy, proč, však nemám.

Zůstává stále mnoho bílých míst a otazníků, jak to všechno kolem Daňka bylo. Aktuálně jsem ve spojení s dcerou Antonína Daňka Martou a budu vás informovat o dalších okolnostech kolem tohoto případu. Za nepředvídatelné situace v ÚSTR po odvolání ředitele Hermana a vyhazovu řady zaměstnanců, je třeba být na pozoru. I v tomto komplikovaném a nejednoznačném případu.

                      Ladislav Nevrkla

1 komentář:

  1. S velkým zaujetím jsem si přečetl celý příběh o Světlaně. Asi nejvíc mě překvapilo, že tento protikomunistický odboj byl levicový!!! V roce 1949 něco nepředstavitelného. Komunisté se Stalinem v zádech u moci a někdo z řad jich samotných se odváží proti nim konspirovat? To byla skutečná odvaha. Máte být v Božicích na co hrdí! PŠ

    OdpovědětVymazat