čtvrtek 13. června 2013

Jak je to s místním rozhlasem?

Rozsáhlý materiál na téma obecních rozhlasů zveřejnil Deník Rovnost. Z vyjádření představitelů obcí, občanů i odborníků jednoznačně vyplývá, že obecní rozhlasy mají i v dnešní přetechnizované době smysl.
Poslouchají ho zvláště starší lidé, kteří jsou na něj zvyklí. Když jsem byl malý kluk, hlásil každý pracovní den agronom místního jednotného zemědělského družstva přesně v 7 hodin ráno, kdo co bude ten den v družstvu dělat. Měl přitom takovou zvláštní výslovnost, že to titulní oznámení znělo nějak jako "Hlášení mňaďaďarského (rozuměj jednotného zemědělského) družstva" a já marně přemýšlel, co tím chtěl básník říci. Důležité ale bylo to, že se každý den hlásilo ve stejnou dobu!!! Stejně tak hlášení obecního úřadu, tehdy místního národního výboru. Určitě u nás nebývalo každý den, ale na malé vesnici 1x týdně a pak jedině mimořádné hlášení. Ale bylo v době, kdy jsou lidé doma a můžou rozhlas poslouchat, tj. většinou až v podvečer. A taky jim k tomu nehrčí stroje a mašiny vracející se z práce nebo jedoucí kamsi.
Když jsme přišli do Božic, bylo zde hlášení každý den, měli jsme amplion u bytovky, slyšel jsem dobře všechno. Pak jsme se přestěhovali do jiné bytovky, tam byl amplion na křižovatce u sýpky, byl natočený na dvě strany, byl zde ruch a hlášení jsme prakticky neslyšeli. Taky jsem nebýval v době hlášení vždycky doma. Pomalu jsem si odvykl rozhlas poslouchat. Dnes v jiném bydlení a s modernizací rozhlasu bych hlášení slyšel opět výborně, ale málokdy jsem doma, když se hlásí, a hlavně, zvykl jsem si odebírat a číst hlášení obecního rozhlasu na internetu - viz http://www.bozice.cz/rubrika/obecni-rozhlas/.
 Tím chci říct, že největší bolestí současného obecního rozhlasu v Božicích není jeho modernizace a umístění "hnízd" do jiných míst, než bývali lidé zvyklí. Největší bolestí je nejednotný čas hlášení obecního rozhlasu (nevíme, kdy se hlásí) a značný ruch v době hlášení. Především starší lidé jsou zvyklí hlášení poslouchat, mají již horší kvalitu sluchu a je věcí obce, aby se pokusila vyjít svým občanům vstříc a něco pro zvýšení spokojenosti udělala. Jinak bude obecní rozhlas dobrý akorát pro hlášení krizových a mimořádných situací!

                    Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat