neděle 23. listopadu 2014

Veď mě dál, cesto má ...

Možná si ještě vzpomenete, jak jsme právě na těchto stránkách rozjeli před léty kampaň za vybudování chodníku pod dnešní Baťášovou zahradou směrem k Pajerovým. Na konci uplynulého volebního období se přání stalo skutkem a já se musím k něčemu přiznat.
Netušil jsem, jak nakažlivé je chodit po pěkném chodníku, v klidu a bezpečí. Už mě ani nenapadne, abych se motal po krajnici nebezpečné nekvalitní krajské silnice ve směru od Jednoty k sýpce! Měli by tak učinit všichni. K tomu je však třeba jedním dechem dodat, že momentálně k tomu ještě něco chybí, abychom je k tomu nutili. A tomu "něčemu" se chci věnovat v této glose.
Každý božický starosta si vybudoval kvalitní silnici ke svému bydlišti. Já tuto myšlenku plně podporuji a považuji za chybu, pokud tak neučinil. K domu starosty má z mnoha dobrých důvodů vést kvalitní komunikace - minimálně silnice a kde to jde, tak i chodník.
Před starosty jsme mívali předsedy MNV. A ten poslední, letos zesnulý pan Jindřich Šebeček, myslel a budoval pro všechny v obci, ale kvalitní komunikaci ke svému domu si neudělal. Když teď chodím po tom novém kvalitním chodníčku od Jednoty a pak po schodech, které nechal vybudovat - buď mu za to též dík a vše nejlepší k aktuálním narozeninám - Ing. Zdeněk Čurda, uvědomuji si ten dluh vůči bývalému prvnímu muži Božic Jindřichu Šebečkovi dvojnásobně.
 Ani doprava - k Šebečkovým, ke sklepům a taky ke Koledovým - ani doleva - kolem stodol a autoopravny až k vjezdu na tu kritizovanou krajskou silnici naproti hostince U Kudličků - nevede komunikace odpovídající druhému desetiletí 21. století!!! Myslím, že v připravovaném programovém prohlášení nové radnice by tato komunikace měla být jasnou prioritou. Až pak bych zařadil všechny ostatní silnice a chodníky a až pak všechny ostatní aktivity.
Snad je to všechno napsáno jasně a srozumitelně. Teda, určitě pro toho, kdo chce číst, přemýšlet a hledat řešení.

                       (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat