středa 30. listopadu 2016

Tak tady stál něco přes 10 let Franz Josef

Tak tady stál císařův pomník ...
Tajemství pomníku předposledního rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. v Božicích, lépe řečeno v Českých Křídlovicích, zatím jenom trošičku poodkrýváme. Kam se poděl pomník a císařova busta, která na něm stála, zatím stále zůstává neznámé.


Známé však je místo, kde zcela určitě inkriminovaný pomník stál. Jak už jsem uvedl minule, bylo to před domem č.220, kde po roce 1945 bydleli Florianovi. Pomník stál na návrší před záhradkou před domem, vedle schodů do zmíněného domu a naproti vchodu do křídlovického kostela sv. Petra a Pavla. Asfaltová silnice tam tehdy nevedla, pouze cesta úvozová.
Doprava přes Křídlovice vedla kolem domu obchodníka Kamarada (po válce Komínkovo, dnes zde stojí novostavba Lukáše Solaře), kolem dnešní II. MŠ, přes křižovatku u čísla 1 (Škárkovo) na Čimperk (se Zlatou uličkou), kolem Čadových, Ševečkových, Žilíkových .... naší zahrady a tam u dnešních Juřenových pokračovala kolem tehdejší novostavby kláštera - penzionátu, pošty, četnické stanice, hasičské zbrojnice až k sýpce. Nová asfaltová silnice od sýpky ke kostelu se budovala až v letech 1932 - 1934. Jenže to už "císařpán" odpočíval někde zahrabán nebo rozebrán ....

Jestli někdy dojde k tomu, že jeho pomník v Božicích obnovíme, vidím ho na úplně jiném místě a přitom ne tak daleko od místa, kde původně stál. Byl by to nejen turistický tahák, ale byla by to i známka naší vyspělosti a hrdosti. Pomník bychom totiž neobnovovali, abychom oslavovali zašlou slávu mocnářství, ale jako výraz úcty k naší krajině. Do ní patří vše, co v ní kdysi bylo a co v ní kdysi stálo, i když nám to nemusí být vždy milé nebo nám to nemusí být po chuti. Takový už bývá osud pomníků i našich životů.
                                                    (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat