sobota 15. ledna 2022

Momentky z valné hromady božických hasičů

Jednatel Mirek Beneš, starosta Jan
Szabó st. a velitel Dalibor Tomášek

 Několika fotografiemi, které jsem "vystřihl" z pořízeného videa si připomeňme sobotní valnou hromadu SDH Božice. V úvodních projevech starosty SDH Jana Szabóa st. a jednatele Miroslava Beneše byly shrnuty stěžejní momenty ze života našich hasičů v letech 2020 a 2021.


Hodně prostoru bylo věnováno podání žádosti o nové hasičské auto a velkým osvěžením byl příspěvek Petra Vitoucha, který připravuje vznik kroužku mladých hasičů. Pro začátek počítá s věkovou kategorií 5 - 8 let. A velmi by přivítal, kdyby byl oživen plán na vybudování nového hasičského zázemí pro požární sport na zatím nevyužitých terasách vedle fotbalového hřiště (tam, kde dříve stávala malá fotbalová tribuna)

Zdravici přednesl místostarosta obce Jiří Čada. Blíže osvětlil kroky, které vedou k výstavbě nových hasičských garáží na místě bývalé sběrny druhotných surovin. Vizi obce pro další činnost zásahové jednotky a taky přijal připomínku z diskuze na vznik nové hasičské trati na terasách vedle fotbalového hřiště.

Oceněn byl i spontánní krok hasičů podpořený obcí a firmou Land-produckt na pomoc občanům tornádem poničených Hrušek. O tom činu jsme podrobně referovali, jak na facebooku, tak na blogu http://probozice.blogspot.com/ a v regionálním tisku.

Součástí výročního shromáždění bylo i předání různých ocenění, ať už jde o ocenění věrnostní (za délku členství v SDH 10, 20 a více let), tak narození dětí členům SDH (jen pro zajímavost narodily se čtyři budoucí hasičky nebo hasiči) a taky dvě životní jubilea.

Momentálně se zvažuje, jak naložit s letošním fašankem. Osobně bych podpořil obchůzku masopustních masek po vsi, ale masopustní (fašankovou) zábavu bych letos ještě nepořádal. Letos fašank vychází na 26. února, protože Popeleční středa je následně 2. března.

                                  (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat