středa 16. září 2015

Aktuálně z Božic

Z aktuálních informací sdělovaných prostřednictvím obecního rozhlasu nebo úřední desky obecního úřadu jsem několik vybral. V dlouhodobém horizontu je nejdůležitější hned ta první o zahájení stavebního řízení na výstavbu okružní křižovatky a mostu v Božicích.


MěÚ Znojmo – VV Oznámení o zahájení stavebního řízení Božice – okružní křižovatka a most

Jihomoravský kraj (dále jen "stavebník") podal dne 23.06.2015 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/397, III/414 1 Božice, okružní křižovatka a most 397–004“ stavební objekt SO 101 – Okružní křižovatka, SO 104 – Objízdná trasa, SO 301 – Dešťová kanalizace. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Podrobnosti najdete na úřední desce obce Božice.
Prodej brambor – Štefan Turoň
Soukromý zemědělec Štefan Turoň oznamuje, že v sobotu 19. září 2015 od 8:00 do 12:00 bude ve stodole pod skladem firmy Míča prodávat brambory za cenu 8,- Kč/kg.

Přerušení dodávky pitné vody

Ve středu 23. září 2015 od 7:30 do 15:00 bude přerušena dodávka pitné vody v části obce Božice – ulice od Domova důchodců směrem na Božice a celé Božice.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU v pátek 16. 10. 2015
V tomto dni proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad.

Další informace z úřední desky a hlášení obecního rozhlasu najdete na http://www.bozice.cz/.
                                     
                   (lan)


1 komentář:

  1. Ve středu 23. září 2015 od 7:30 do 15:00 bude přerušena dodávka pitné vody v části obce Božice – ulice od Domova důchodců směrem na Božice a celé Božice. (https://www.facebook.com/Bo%C5%BEice-581379235282936/timeline/?ref=hl)

    OdpovědětVymazat