pátek 25. září 2015

Jak bratrovrah pomohl zastavit Maďary!

Vražda Václava, knížete
českého, patrona české země
Státní svátek, který mám v našem kalendáři nejraději, nás čeká v pondělí 28.9.2015. Svátek patří k těm novějším a je nazván Den české státnosti.

Má v sobě cosi mystického a zvláštního. Nic z té doby nemáme pořádně podchyceno a doloženo dokumenty! Víme o dvou bratrech - Václavovi a Boleslavovi - něco málo o rodičích a prarodičích a plno polopravd a mýtů. Ty musel někdo vytvořit a šířit. Tak to doopravdy bylo.
Tak se vykreslil Václav jako kníže, který aby udržel mír a určitou samosprávu českého knížectví, se prý podbízel německým vládcům a platil jim penězi i voly. Zdá se, že peněz obětoval dost, ale volové v české kotlině i na Moravě zůstali.
Byla to doba zlá! Od 4. století se do Evropy valily hordy imigrantů. V té největší fázi "stěhování národů" se na naše území dostali i naši předkové. Nebýt moudrého "praotce Čecha", asi bychom se utopili ve vlnách Atlantiku. Čech však ucítil vůni medoviny a jako první "lidem volený prezident" zavelel - a všichni ho poslechli a zůstali v české kotlině a moravských úvalech.
Jeho pokračovatelé se v rámci tehdejší "evropské unie" spoléhali na nejmocnější spojence - Západofranskou říši (dnešní Francii) a Východofranskou říši (dnešní Německo). Chvíli fungoval státeček jižně mezi nimi (taky franský) - dnešní Itálie - tudy však imigranti pronikali, jak chtěli. Stejně tak tomu však bylo i z východu.
Nejdříve krásné slovanské ženy a dívky unášeli divocí Avaři, po nich přišli podobně naladění kočovníci zvaní Maďaři. Zdálo se, že je s Evropou amen! Ale pozor: roku 955 byli Maďaři (v té době naprosto cizorodý prvek ve střední Evropě) ve svém vojenském tažení zastaveni. Postarali se o to Němci, kterým významně pomohla tisícovka českých bojovníků nového spojence, knížete Boleslava I. Stalo se v bitvě na řece Lechu na území dnešního Bavorska! Maďaři pak "stáhli ocas mezi nohy", kousíček ustoupili, usadili se v Podunají a stal se z nich jeden z mocných evropských národů! Jejich dnešní "král" Viktor Orbán je důstojným pokračovatelem tohoto odkazu! A - světe div se! - my mu v roce 2015 - po 1060 letech - půjdeme s naší dvacetičlennou dobře vycvičenou a dobře vyzbrojenou armádou na pomoc bránit "žiletkové hranice" proti pronikání nepřizpůsobivých imigrantů!

A o čem že jsem to chtěl vlastně dneska psát? Jo, o svatém Václavovi a jeho odkazu pro dnešek. A taky o bratrovrahu Boleslavi. Prý mu přezdívali Ukrutný. Nevím, ale pro českou státnost znamenal mnohem víc, než jenom to, že zosnoval Václavovu vraždu. I proto považuji osobně Den české státnosti za náš nejvýznamnější svátek.
                                  (lan)
První česká mince - denár Boleslava I.

Bitva na Lechu - německý vládce Ota I. s pomocí českých
bojovníků poráží kočovné Maďary

Žádné komentáře:

Okomentovat