středa 28. února 2024

Na čem se momentálně pracuje v Božicích (dopl.)

 


Informace o aktuálním dění čerpám z FB naší obce.

Ve spolupráci s Ing. arch. Poláčkem připravujeme výstavbu nové mateřské školy.Poslední týden byl zejména ve znamení jednání s architekty:
- s Ing. arch. Menšíkovou jsme řešili vizualizace úprav návsi u kostela a přilehlého parčíku - tato vizualizace bude autorkou představena na veřejné prezentaci (na termínu se domlouváme)
- Ing. Kučeřík zpracoval návrh na opravu průtahu Božicemi, tento bude projednávat s dopravními inženýry PČR, poté budeme dále jednat Správou a údržbou silnic
- se společností Ekotoxa řešíme návrhy úprav terénů v erozně ohrožených lokalitách zejména v katastrálním území Českých Křídlovic
- s Ing. Vymazalovou jsme projednali návrhy úprav zeleně a plánované výsadby na veřejných prostranstvích před kulturním domem, před základní školou, v okolí hřbitova a dále podél nové výstavby směrem k Tulipánce
- s firmou Urbania jednáme ohledně návrhů úprav na místní komunikaci od Jednoty směrem na Kolonii, které by přispěly k větší bezpečnosti

A aktuální foto zachycuje opravu chodníku v Českých Křídlovicích
Žádné komentáře:

Okomentovat