neděle 24. října 2010

Volby: Mezidobí a ustavující zasedání nového zastupitelstva


Volební klání je již přes týden za námi a v současné době probíhají povolební jednání, o nichž vás průběžně informujeme. Pravomoci minulého zastupitelstva skončily dnem voleb a obec v současné době spravuje ze zákona dosavadní starosta a rada obce.  Novelou zákonů o územních samosprávných celcích č. 298/2008 Sb. byla změněna pravidla pro "fungování" obce v tzv. volebním mezidobí, tedy v době ode dne konání voleb do konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, respektive do zvolení nových obecních orgánů (starosty a rady obce).
Uplynutím prvního dne voleb zanikl mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce a došlo k "zániku" dosavadního zastupitelstva obce. V období ode dne konání voleb do zvolení nového starosty, místostarosty, a nové rady obce, proto správu obce zajišťují dosavadní starosta a místostarosta a dosavadní rada obce. V této době však není možné rozhodovat např. o prodeji nemovitého majetku nebo schvalovat či měnit obecně závazné vyhlášky. Doba výkonu pravomoci dosavadními obecními orgány končí zvolením nových orgánů.

Svolávání a termín ustavujícího zasedání

Ustavující zasedání zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta (§ 91 zákona o obcích) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování je 10 dní a počíná ode dne následujícího po dni vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Tato lhůta skončí 29. října v 16.00.
Dosavadní starosta musí poté svolat ustavující zasedání tak, aby se konalo do 25 dní od vyhlášení výsledků voleb státní volební komisí a do 15 dnů ode dne, ve kterém uplynula desetidenní lhůta pro podání návrhů na neplatnost voleb nebo hlasování správnímu soudu. Z toho plyne, že starosta může svolat ustavující zasedání nejdříve 29. října po 16.00 hod.
Ze zákona o obcích vyplývá povinnost svolat zasedání zastupitelstva nejméně 7 kalendářních dní přede dnem jeho konání (doba, po kterou na úřední desce obecního úřadu musí být zveřejněna informace o místě, čase a o navrženém programu připravovaného zasedání). Proto se může ustavující zasedání konat nejdříve osmým dnem po uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování. Pokud tedy stávající starosta svolá ustavující zasedání, za uvedených předpokladů již dne 29. října po 16.00, je nejbližším termínem pro konání ustavujícího zasedání 6. listopad 2010. Nejpozdější termín pro konání ustavujícího zasedání je 15. listopad 2010 (patnáctidenní lhůta končí v sobotu 13. 11., zákonný termín je tudíž pracovní den – pondělí 15. listopadu).
Pokud dosavadní starosta ustavující zasedání vůbec nesvolá, svolá ustavující zasedání Ministerstvo vnitra, a to po uplynutí patnáctidenní lhůty pro konání ustavujícího zasedání.
O programu ustavujícího zasedání zastupitelstva zase za týden.
                                                                                                         Připravil Ladislav Nevrkla

1 komentář:

  1. Kdo si myslí, že v tzv. mezidobí se toho moc neděje, je v hlubokém, ale opravdu hlubokém omylu. Opak je pravdou. Na politické scéně Božic je živo. Neobyčejně živo.
    A jakže to kdysi před 20 lety zpíval písničkář Jiří Dědeček?

    OdpovědětVymazat