sobota 30. října 2010

Volby: Několik volebních statistik a zajímavostí


Volební výsledky již nějaký ten den známe a jelikož nebyly do pátku 29.10.2010 zpochybněny, staly se platnými. V tomto malém ohlédnutí se podíváme na několik statistických údajů a zajímavostí, které se týkají jak těch, kteří ve volbách uspěli, tak i těch, kteří zůstali za branami.
Zvolené patnáctičlenné zastupitelstvo snad již všichni známe (viz http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=1&xnumnuts=6207&xobec=593826&xstrana=0&xodkaz=1  ). Toto pořadí je standardně vypočítané jako podíl hlasů jednotlivých kandidátek. Díky drtivému vítězství kandidátky SPOLEČNĚ PRO BOŽICE získali její kandidáti v zastupitelstvu 6 mandátů, neboť jejich podíly hlasů jasně převyšovaly podíly hlasů všech ostatních stran (viz http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv11122?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6207&xobec=593826&xobecnaz=bo%BEice&xstat=0). 
Poslední 15. místo v zastupitelstvu získal šestý kandidát SPOLEČNĚ PRO BOŽICE s podílem hlasů 517,00. Konkrétně získal tento mandát Jan Zatloukal.

Další pořadí podle vypočtených podílů hlasů
Podívejme se nyní, jaké bylo další pořadí a pro kterou volební stranu a jejího kandidáta připadlo:
16. 457,33 – VOLBA PRO BOŽICE – Mgr. Ladislav Nevrkla
17. 446,33 – SNK za trvalé rozvíjení – MUDr. Marcela Hnízdilová
18. 443,14 – SPOLEČNĚ PRO BOŽICE – Ing. Jiří Dvořák
19. 423,50 – KSČM – Hana Zifčáková
20. 420,66 – SNK Občanská volba – Ing. Miroslav Klíč

První náhradníci
V případě, že by v průběhu volebního období došlo k odstoupení zvoleného zastupitele nebo zániku jeho mandátu z důvodu rezignace, změny trvalého bydliště do jiné obce nebo úmrtí, je na základě volebních výsledků zpracovaný seznam náhradníků jednotlivých stran. Prvními náhradníky jsou:
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE – Ing. Jiří Dvořák
KSČM – Hana Zifčáková
SNK  Občanská volba – Ing. Miroslav Klíč
SNK za soustavný rozvoj – Jiřina Čurdová
SNK – občanská volba v praxi – Jaroslav Čada
VOLBA PRO BOŽICE – Mgr. Ladislav Nevrkla
SNK za trvalé rozvíjení – MUDr. Marcela Hnízdilová

Pořadí podle hlasů
Kdyby – teoreticky vzato – bylo naše zastupitelstvo vytvořeno podle počtu získaných hlasů, mělo by toto složení (v závorce strana, za níž kandidovali, SPB = SPOLEČNĚ PRO BOŽICE):
1. Karel Hala 395
2. Petr Fiala 253
3. Karel Kučera 213
4. Ludmila Benkovičová 213
5. Jiří Čada 211
6. Štefan Turoň 211
7. Ing. Rudolf Žilík 201
8. Ing. Jiří Dvořák 196
9. Tomáš Rauš 192
10. Bohumila Topolčanová 191
11. Jan Zatloukal 186
12. Robert Turoň (VOLBA PRO BOŽICE) 185
13. Jiří Pavelčík 177
14. PaedDr. Růžena Baráková (SNK za trvalé rozvíjení) 176
15. Miroslav Fojtík (SPB) 161
Z patnáctičlenného zastupitelstva by 13 míst získali kandidáti strany SPOLEČNĚ PRO BOŽICE. Nic nevypovídá jasněji o bezkonkurenčním vítězství této strany v letošních volbách.

Hlasy absolutně
Více než  200 hlasů získalo v letošních volbách 7 kandidátů, pět z nich se stalo na základě vypočtených podílů hlasů zastupiteli. Všichni byli na kandidátce SPOLEČNĚ PRO BOŽICE.
Pořadí:
1. Karel Hala 395
2. Petr Fiala 253
3. Karel Kučera 213
4. Ludmila Benkovičová 213
5. Jiří Čada 211
6. Štefan Turoň 211 (náhradník č. 4)
7. Ing. Rudolf Žilík 201 (náhradník č. 5)

Nejvíce hlasů v jednotlivých stranách
Jednotlivé volební strany získali v součtu nestejný počet hlasů, ale při vypočítávání podílů hlasů dosáhla každá strana aspoň na jeden mandát. Nejvyšší počet hlasů v jednotlivých stranách získali:
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE – Karel Hla 395
KSČM – Anna Hříbková 109
SNK  Občanská volba – Jindřich Solař 143
SNK za soustavný rozvoj – Jan Kašpárek 80
SNK – občanská volba v praxi – Mgr. Dagmar Szabóová 131
VOLBA PRO BOŽICE – Robert Turoň 185
SNK za trvalé rozvíjení – PaedDr. Růžena Baráková 176

„Skokan voleb 2010“
Pravidelně si rovněž všímáme kandidátů, kteří v rámci své volební strany „poskočili“ o více míst nahoru, než bylo jejich původní místo na kandidátce.  Letošním vítězem a tedy nejúspěšnějším „skokanem voleb“ se stal zcela bezkonkurenčně Jindřich Solař. Díky svému vysokému zisku přeskočil i MUDr. Josefa Leissera (130 hlasů) a do pozice náhradníka odsunul dosavadního starostu Ing. Miroslava Klíče (125 hlasů).
Pořadí:
1. Jindřich Solař – z 6. místa na 1. místo (143 hlasů)
2. Marian Kvarda – z 8. místa na 3. místo (80 hlasů)
3. Ivan Hudec (mladší) – ze 7. místa na 4. místo (62 hlasů)
4. Marcela Suchánková – z 6. místa na 4. místo (48 hlasů)
5. Bc. Robert Šotkovský – ze 7. místa na 5. místo (102 hlasů)

„Pád voleb“
Ne každý kandidát oslovil voliče tak, aby získaným počtem hlasů udržel místo, které měl na volební kandidátce. Tak se stalo, že někteří kandidáti díky preferenčním hlasům poklesli o jedno až dvě místa na svých kandidátkách, pokud jejich spolukandidát získal o 10 % hlasů víc, nebo někteří pocítili nižší podporu od voličů, i když si v konečném zúčtování svoje místo udrželi. Největší pád na kandidátce (o 3 místa) zaznamenali Ing. Jaroslav vařák (KSČM) – z 1. místa na 4. místo (za 69 hlasů) a Otilie Pavlíčková (SNK Občanská volba) – ze 3. místa na 6. místo (se ziskem 65 hlasů).

Fenomén voleb
Na závěr jsem si nechal jeden zajímavý jev, který považuji za pozoruhodný a zaznamenání hodný fenomén těchto voleb. Předkládám ho vám čtenářům k zamyšlení. Velké podpoře se v letošních komunálních volbách těšili kromě naprosto bezkonkurenčního úspěchu Karla Haly (a i on svým způsobem může být do této skupiny zařazen) tito kandidáti: Petr Fiala, Karel Kučera, Štefan Turoň, Rudolf Žilík, Robert Turoň a Jindřich Solař.

Tímto přehledem statistických údajů a zajímavostí uzavírám kapitolu „Výsledky komunálních voleb 2010“. Nyní probíhající povolební jednání a ustavující zasedání zastupitelstva nás však zajímat budou a budeme se jim i nadále věnovat.

                                                                                                          Připravil Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat