neděle 15. března 2015

Jak jsme v Božicích stavěli první kulturák, I. část

Letos uplyne již 55 let od chvíle, kdy byl v Božicích vybudován a zprovozněn první kulturní dům. A jelikož v současné době bydlím v jeho přímém sousedství, nemůžu toto výročí minout, byť nejsem pamětníkem jeho výstavby. Víte však, co bezprostředně předcházelo rozhodnutí takový kulturní stánek v Božicích vybudovat?
V Palavě, vesnických novinách mikulovského okresu, z 30.1.1959 se o situaci před rozhodnutím postavit v Božicích pořádný kulturák (divadelní sál v hospodě U Dufků pod kostelem v Českých Křídlovicích měl přece jenom omezené kapacitní možnosti) píše v článku na titulní straně novin pod názvem Jaké závěry vyvodí Božičtí.
To první, co nás asi zarazí, je zodpovědnost za výstavbu nového kulturního zařízení. Víte, kdo ji měl? Říkáte obec a starosta? Chyba lávky!!! Zodpovědnost za rozvoj kultury a výstavbu nového kulturního domu měla podle okresních stranických orgánů obě družstva rukou společnou a nerozbornou. Tedy JZD České Křídlovice a JZD Božice. Že se vám to zdá divné? Tak si pozorně přečtete následující řádky.
Nedá se říci, že by v Božicích věnovala družstva  projednávání III. sjezdového materiálu příliš velkou pozornost. Že by nebylo o čem jednat? Tomu nevěří ani sami Božičtí. Vždyť to s rozvojem kultury v Božicích není právě nejlepší. Je pravda. Sehraje se tam občas pěkné divadlo, hraje tam kino a je tam dosti velká lidová knihovna (navštěvovaná hlavně žactvem). To bude zhruba všechno.
Družstevní škola práce tam však spí spánkem spravedlivých a asi se probudí až s jarními paprsky slunce. Pak už bude pozdě. Družstevníky bude volat pole. A není to jen problém DŠP, o kterém by se dalo mnoho hovořit.

                                                 Podle Palavy, vesnických novin mikulovského okresu, připravil -lan-Žádné komentáře:

Okomentovat