sobota 28. března 2015

Na železnici dějou se věci! A dít se budou i v Božicích. Ale málo ...

Božické nádraží v dubnu 1945
po leteckém bombardování
Jak jsem nedávno mapoval velmi kritickým perem stav v železniční stanici Božice a jejím blízkém okolí, tak se dnes musím mírně zaradovat. Na úřední desce naší obce byl zveřejněn plán rekonstrukce  železní tratě Břeclav - Znojmo a vše, co se týká zastávky Božice. Připravil jsem malý výcuc z obsáhlého úředního materiálu. Snad bude srozumitelný nám všem.
Tedy:
Druh a účel umisťované stavby: - Stavba se nachází v obvodu jednokolejné celostátní dráhy v úseku Břeclav – Znojmo. Celková délka je 68,1 km. Řešená část revitalizace tratě s prováděním stavebních prací je v rozsahu km 16,253-km 20,100. Do této části je zahrnuta železniční stanice Hodonice a část mezistaničního úseku Hodonice – Znojmo po železniční zastávku Dyje. Délka stavbou dotčeného úseku je 3,847 km. Tento vymezený úsek z obou stran přesahují úpravy technologických zařízení včetně kabelizace, které jsou definovány rozsahem km 7,200 – km 25,561. Do této části, ve které jsou řešena pouze technologická zařízení včetně kabelizace, jsou navíc zahrnuty též železniční stanice Božice u Znojma a mezistanicí úsek Božice u Znojma – Hodonice.
Ve zbývající části bude provedena zejména výměna stávajících technologických zařízení zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudých rozvodů a potřebné úpravy zabezpečení stávajících rozvodů sítí dotčených stavebních činností. Celková změna dokončené stavby bude obsahovat snesení stávajícícího železničního svršku a zřízení nového železničního svršku, sanaci železničního spodku, úpravu stávajícího nebo zřízení nového odvodnění, snesení stávajících a vybudování nových nástupišť a obecně úpravy související s uvedením dotčených úseků do normového stavu. V opravených úsecích bude zvýšena rychlost z hodnoty 80 km/hod na hodnotu 120 km/hod. Kolej bude zřízena jako bezstyková, nový svršek bude s kolejnicemi tvaru 49 E1, pražci B91 S/2 a pružným upevněním typu W14. V místě úrovňových přejezdů budou použita upevňovadla s antikorozní úpravou. Součástí stavby bude zřízení dvou nových bezbariérových nástupišť v železniční stanici Hodonice v délce 90 m. V rámci stavby budou demolovány stávající zařízení drážní infrastruktury, přístřešky pro cestující a nástupiště, které budou nahrazeny novými.
Technický popis jednotlivých stavebních objektů:
POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY SO 13-15-01 Žst. Božice u Znojma: Nový technologicky domek (betonový prefabrikovaný objekt o půdorysném rozměru 8,62 x 3,72m.) bude situován v místě původní prádelny a nádrže, které budou odstraněny, stejně jako výhybkářská budka v km 809. V žst. Božice u Znojma je nutno upravit stávající přípojku nn z rozvodu EON. Tato přípojka nn bude ponechána v provozu pouze pro dvě bytové jednotky, které jsou ve výpravní budově situovány. Pro napojení nového technologického domku bude v rámci této stavby vybudována nová přípojka nn.
STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 13-28-01 Žst. Božice u Znojma, navázání TZZ na SZZ V žst. Božice u Znojma bude ponecháno v činnosti stávající SZZ 1.kategorie. Mechanické vjezdové návěstidlo S a jeho předvěst PřS budou nahrazeny světelnými návěstidly S a PřS, které budou zároveň vysunuty pro rychlost 120 km/h a ZV 1000m. Doplní se skupinové odjezdové návěstidlem LH směr Hodonice s příslušným vnitřním zařízením, aby mohlo být na SZZ navázáno nové TZZ - AH. Je navrženo doplnění zařízení staniční části AH s počítači náprav směr Hodonice s přenosem kódu a navázáním TZZ na upravené SZZ. Nové technologické zařízení bude umístěno v releovém domku.
TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 14-28-01 T.ú. Božice u Znojma - Hodonice, trat'ové zabezpečovací zařízení V tomto mezistaničním úseku nebudou prováděny stavební úpravy koleje. Na trati bude navrženo TZZ 3.kategorie - automatické hradlo (AH) bez hradla na trati s kontrolou trati počítači náprav a s přenosem kódu VZ vzhledem k výhledové rychlosti 120 km/h. Do trasy bude doplněna druhá optotrubka a do ní bude zafouknutý optický kabel, v němž budou využita vlákna pro zabezpečovací zařízení ( TZZ AH, diagnostika, budoucí dálkové ovládání tratě ).

Takže shrnuto a podtrženo: Rekonstrukce se v úseku Hrušovany n.J. - Znojmo dotkne především žst. Hodonice - ta bude komplet nová. V Božicích budou položeny pouze nové koleje a bude modernizována elektrická síť. Z toho plyne, že úpadek žst. Božice u Znojma bude dále pokračovat. O odstranění bud a budek, které hyzdí okolí stanice, se v božickém případě taky nemluví. Moc radostné vyhlídky to tedy nejsou.Nakonec ještě zbytky pracovníků v žst. Božice u Znojma (momentálně v počtu 7 lidí) vytáhnou ukryté muzeální prvky výbavy z dob rakousko-uherských drah a zajistí bezpečnou průjezdnost naší stanicí. Akorát Libor Sklenský utře slzu v oku, neboť jeho budka padne za vlast ....
               (lan)

3 komentáře:

  1. Pro upřesnění, koleje v Božicích se měnit nebudou, výhybkářské stanoviště (budka) se bourati nebude, to by se muselo změnit staniční zab.zař. a to v plánu není. A byty jsou ve stanici tři. -hic-

    OdpovědětVymazat
  2. A ještě jedna perlička. Včera uplynulo přesně 35 let od nešťastné nehody na božickém nádraží. Při posunu z pískovny, kdy byla tažena celé skupina naložených vozů s pískem, zůstala po předchozí obsluze vlečky výkupu výhybka otočena na tuto vlečku a posun místo na volnou trať odbočil na vlečku výkupu, kde bylo několik vozů na vykládku. A výsledek ? Projetý šturc a zbouraný strážní domek, který tam v zahrádce stával.Zraněn nebyl nikdo, jen majitel domku ,který něco vyřizoval v Brně, zprávě nechtěl věřit, vždyť bylo prvního apríla! Škoda, že nemám fotku toho domku,ale třeba ji někdo objeví. -hic-

    OdpovědětVymazat