neděle 8. března 2015

Život poválečný, život politický (dopl.)

Fenomén Babiš je něco nového, co nemá v české historii obdoby. Andrej Babiš navazuje zčásti na dědictví Občanského fóra z let 1989 - 1990: "Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny!" Taky na Havlovo heslo "Nepolitická politika! Je však poučený a dělá všechno přesně naopak, než jeho polistopadoví předchůdci. Nebuduje a nepreferuje ani masové hnutí, ani širokou diskuzi. Zatím však velmi výrazně oslovuje voliče. Božice v letech 1945 - 1948 (a stejně tak všechny obce v tehdejším Československu) byly dočista jiné.
Dokladem o politickém rozdělení společnosti jsou záznamy z božických obecních orgánů z roku 1946. Volilo se zastupitelstvo (i s náhradníky) a volili se zástupci do mnoha komisí. V roce 1946 bylo kromě základní správní komise ustaveno 9 komisí a později ještě komise volební. Jaký to rozdíl proti dnešku, kdy máme 15-ti členné zastupitelstvo, dva výbory po pěti členech (složených pouze ze členů obecního zastupitelstva, takže pořád 15 lidí) a jedné komise s 11 členy, které ani neznáme jménem, kromě předsedkyně, což je opět členka zastupitelstva. Takový oblouk k "babišizaci" společnosti jsme opsali za 70 let samostatného státu a zastupitelské demokracie.
Jak jsem uvedl na začátku, situace po 2. světové válce byla dočista jiná. V dokumentech obecních orgánů jsou členové komisí uvedeni nejdříve jako zástupci politických stran (a to zase se jmenovitým uvedením člena a pak i jeho stranického náhradníka). Samozřejmě, že i tenkrát se stalo, že byl někdo vytížený víc a někdo méně, ale to množství veřejně činných osob je až neuvěřitelné. A to znovu zdůrazňuji, se jedná pouze o Božice, nikoliv o České Křídlovice! Tam můžeme předpokládat přibližně stejný počet osob. Dohromady asi stovka lidí zapojených do obecních orgánů. V současných Božicích kandiduje v posledních dvaceti letech průměrně 80 - 105 občanů. Do obecních orgánů je zařazeno 25 lidí! Proč zůstává stranou těch zbývajících 60 až 80 lidí, zůstává záhadou???

Dal jsem si tu práci a podle stranického klíče vypsal tehdejší veřejně činné občany. Dnes už pravděpodobně nežije nikdo z nich, ale žijí zde potomci a příbuzní a může to být pro ně docela zajímavé.

Povolené politické strany byly čtyři a všechny měly v Božicích (i Českých Křídlovicích, tam však takové údaje nemám k dispozici) své zastoupení. Jedná se o zastoupení ve Správní komisi obce Božice, okres Znojmo (předchůdce MNV a dnešního Obecního zastupitelstva) a v komisích obce, které byly při Správní komisi ustaveny. Nemám jenom zápis z ustavující schůze Správní komise a tudíž u některých členů není uvedeno, za koho kandidovali. Členové jsou uváděni v pořadí politických stran, které respektuji i v tomto přehledu.
Členové správní komise:
za komunistickou stranu: Paděra Bohumír
za lidovou stranu: Kudlička Josef , Župka Jan
za sociální demokracii: Smrček Lad., Zelníček Jaromír
za národní socialisty: Jandásek Štěpán
Členy dále byli: Lacina Vincenc,  Crhounek Ant.

Náhradníci: Neděla Josef (lidová str.), Kopr Tomáš (soc. dem.), Trnka Tomáš (soc.dem.), Balousek Jan (nár.soc.), Viterna Ant.,...

V konkrétních komisích pracovali:
a) za komunistickou stranu: Lapčík Ant., Kašpárek Vojtěch, Drmola, Beránek St., Čalkovský R., Mazour Karel, Adámek, Dekarli Ed, Miklík Matouš, Prachař Ant., Masařík, Waas J., Horáček, Měřička, Leidorf Svatomír, Navrátil Fr., Čimera Ant.

b) za lidovou stranu: Sčuka Jan, Borek Fr., Látal Aug., Sedlák Josef (č.143), Fojtík Fr. (č.111), Vaněk Fr., Hanuš Josef, Raušer Fr. ml., Pavlík Leopold, Čurda Ferd., Raušer Fr.,  Kašpárek Jan, Březiona Lad.,

c) za sociální demokracii: Zelníček Jar., Klíč Ant., Fojtík Fr., Smetana Fr., Pěcha Alois, Popela Jakub, Vejrosta, Mach Emanuel, Hála St. (č.20), Hála Lad. (č.19), Trantírek Fr., Mišun Jan

d) za národní socialisty: Čada Jaroslav, Koštěl Josef,  Havlín, Šťastný Mil., Apeltauer, Staněk Josef, Sedlák Jan (č.243), Přichystal J., Sekanina Jan, Kyjovský František, Balousek Karel, Zálešák Josef, Paštěka Lad., Michálek, Jandásek Miroslav, Mikuška Čeněk

Jedno jméno nejde dobře přečíst. Jedná se o člena místní volební komise za sociální demokracii, asi Kučný Alois. U tří členů nebo náhradníků správní komise nejde vyčíst, za kterou politickou stranu v zastupitelstvu byli. Jedná se o Antonína Viternu, Vincence Lacinu a Antonína Crhonka.

Tolik jenom pro zajímavost, jak to v Božicích vypadalo 8.1.1946, tedy před 69 lety.

                   (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat