sobota 4. května 2019

Klement Gottwald už není čestným občanem Božic

Problematika čestných občanství většinu občanů Božic asi moc netrápí. Z jednoho prostého důvodu: Občané Božic o žádných čestných občanech Božic z valné většiny ani neví.


Nebo vám snad něco říkají jména dr. Laurenz Müllner či Josef Schneider? Určitě známější je osobnost preláta Maxe Mayera, rytíře z Ahrdorffu a Wallesteinu. U všech můžeme dodat, že se ve své době jednalo o známé a vážené osobnosti Božic a Křídlovic.
Max Mayer, všestranná osobnost Božic a
Křídlovic

Stejnojmenný vnuk poslance Moravského
zemského sněmu Josefa Schneidera  (1848
 - 1849) před svou - již nestojící - vilou
v Zámlýní

Jediným oficiálně jmenovaným čestným občanem Božic po roce 1945 se stal usnesením Místního národního výboru Božice z 21.11.1948 tehdejší československý prezident Klement Gottwald. Psal jsem o tom již v roce 2008 - http://www.probozice.wz.cz/index.php?menu=211120081:
Dnešní rarita je ze zasedání zastupitelstva obce (tehdy se nazývalo plenárním zasedáním místního národního výboru), které se konalo 21.11.1948 o 14 hodině v sále hostince pana Daňka. Byla to schůze svolaná k oslavě 52.narozenin prezidenta Klementa Gottwalda.
Všemi hlasy (jména tehdejších zastupitelů jsou též k dispozici) byl odhlasován návrh:
1) Jmenování p. prezidenta čestným občanem
2) Pojmenování náměstí u kapličky „Gottwaldovým náměstím“
3) Zakoupiti 52 raných třešňových stromků a vysázet alej, která by nesla název „Gottwaldova alej“

Jak tedy vnímat v roce 2019 jeho tehdejší jmenování čestným občanem Božic?Božice nejsou jedinou obcí či městem, které řeší, jak to s tímto čestným občanstvím je, a proto zjišťují, jak se k této problematice staví jinde. Podobný problém již řadu let řeší v Třebíči.
Třebíčští radní si nechali vypracovat u radničních právníků analýzu, z níž vyplývá, že čestnými občany jejich města jsou už jen ti, kteří žijí. Výjimkou je člověk, který tuto poctu obdržel in memoriam. Právní oddělení třebíčské radnice se ve svém stanovisku odvolalo na zákon o obcích s tím, že ten nic jako seznam čestných občanů nezná. Právní oddělení třebíčské radnice mimo jiné dále uvádí: „Pokud je někde nějaký seznam publikován, jde o druhotnou evidenci, kterou není třeba řešit usnesením zastupitelstva. Navíc je třeba upřesnit, že pokud je někde, že je Klement Gottwald čestným občanem města, tak to není správně a mělo by to být upraveno i bez usnesení zastupitelstva. A pokud je někde uvedeno, že byl, tak se jedná o historický fakt, který nemůžeme změnit. Bylo by to falšování minulosti. Ten, kdo zemře, přestává být subjektem práva a nositelem jakýchkoli práv a povinností.“ Pokud bychom se tedy ztotožnili s názory třebíčských právníků (a nic tomu nebrání), Klement Gottwald už dávno (66 let) není čestným občanem Božic.

Tyto informace jsem čerpal z úvahy Luboše Janouška, současného šéfredaktora zpravodaje Moravskobudějovicko a v 70. letech též božického učitele. Ten v květnovém čísle zveřejnil příspěvek Mají Moravské Budějovice nějaké čestné občany?, v němž se uvedené problematice věnoval a z něhož jsem převzal informace o tom, jak se k této problematice staví v mém rodném městě Třebíči.

V mém příspěvku z roku 2012 jsem se nad touto problematikou rovněž zamýšlel:
Pokud je mi známo, byla za dobu existence našeho státu (od roku 1918) udělena 4 čestná občanství Božic. Prvním čestným občanem Božic byl jmenován prelát Max Mayer, kněz, regionální dramatik a osvětový pracovník v Českých Křídlovicích a Božicích, zakladatel našeho "kláštera". Posledním pak byl v roce 1948 tehdejší čs. prezident a předseda KSČ Klement Gottwald. O tom, že by po roce 1945 byl někdo další z božických či křídlovických občanů jmenován čestným občanem Božic, nevím. Když se však ohlédnu jenom třeba za uplynulými skoro 40 lety, kdy žiji v Božicích, vidím ten výrazný posun, který naše obec udělala. Samo se to neudělalo. 
I my v Božicích bychom určitě našli osobnosti, které se za dlouhá léta její existence zasloužili o její duchovní, kulturní, sportovní a společenský rozvoj. Napadá mě několik jmen žijících i zemřelých osobností, které by si čestné občanství zasloužily. Možná už nejsou nastupující generaci ani tak známí, přesto jejich pozitivní odkaz zůstane v Božicích trvalý. A to samozřejmě bez ohledu na to, zda nějaké ocenění dostanou či nikoliv.
O současný významný obraz Božic se zasloužila řada lidí, každý ve svém oboru či oblasti, které rozumí a které se věnuje. Bylo by čestné si to přiznat a umět to i ocenit. Jenom si nejsem tak docela jistý, jestli už k tomuto hodnocení "bez předsudků" nazrála doba.
Co si o tom myslíte vy, vážení čtenáři, představitelé obce, společenských organizací, lidé rozmanitých profesí i koníčků? Máme koho oceňovat?

P.S. V letošním roce 2019 se dvou významných ocenění v rámci okresu Znojmo dočkal bývalý občan Božic a též dlouholetý božický učitel Mgr. Jaroslav Peřinka. V Božicích ticho po pěšině. Tedy lépe řečeno, na tomto webu - https://probozice.blogspot.com/2019/02/jaroslav-perinka-mezi-sportovnimi.html - jsme jedno z jeho ocenění připomněli.

                                                                       Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat