pondělí 6. června 2022

Popíjení alkoholu na veřejnosti a jeho zabavování

Týdeník Rojnost, který ve Znojmě vydává Jiří Roupec, se podíval na jedno z témat, kterým se některé radnice - taky ta naše božická - dlouhodobě věnují. Jeho úhel pohledu je celkem jasný.


 Požívání alkoholu na veřejnosti, lépe řečeno mimo prostory k tomu určené a domov, se týká především dvou skupin obyvatel – mladistvých a bezdomovců. 

Vztah mládeže k alkoholu, potažmo ke kouření a k drogám souvisí s problematickým stadiem vývoje jejich osobností, a protože nemohou běžně popíjet v restauracích či doma, uchylují se do parků a temných zákoutí města. U většiny z nich to prvními zkušenostmi končí, v ostatních případech je to na rodičích ve spolupráci se sociálními zařízeními. 

V případech lidí bez trvalého bydliště je to složitější, a protože vegetují na ulicích, tak tam i popíjejí. Alkohol je jim prostředkem zapomnění na krušnou realitu. Chce-li městská správa v těchto případech vymýtit konzumaci alkoholu na veřejnosti, musí vyřešit bezdomovectví. Ani jedno, ani druhé. se jak vidno, nedaří. A není to samozřejmě jen potíž Znojma. A pak je to problém věkovitý, permanentní, který se těžko dá vyřešit zcela a beze zbytku, dá se jen mírnit, omezovat. Souvisí totiž s širší společenskou problematikou.

Obecně závazná vyhláška proti konzumaci alkoholu na veřejnosti byla vydána v roce 2008 za starosty ing. Petra Nezvedy, postupně byla rozšiřována a zpřísňována. Její součástí byl i seznam míst, kde se zvlášť přísně dohlíží na její dodržování. Týkalo se to městské památkové rezervace, parků, vyjmenovaných náměstí a ulic. Týká se to vlastně celého Znojma. V souvislosti s nedávným případem, kdy v parčíku na Divišově náměstí popíjela víno z láhve již podnapilá žena a tohoto přestupku se dopouštěla opakovaně, bylo rozhodnuto, že v takových případech budou městští policisté alkohol zabavovat. Podle sdělení zástupce ředitele městské policie, Bc. Petra Čoupka, bylo v loňském roce, ovlivněném covidem, řešeno v souvislosti s porušením vyhlášky zakazující požívání alkoholu na veřejnosti 87 případů. Letos MP konala už 74 případů porušení vyhlášky. 

Město jako je Znojmo, které část své ekonomické prosperity staví na produkci vína a snaží se jeho konzumaci podporovat několika celoměstskými akcemi, jimž vévodí Znojemské historické vinobraní, Festival VOC, různé degustační akce, je tak trochu ve schizofrenní situaci. Byť se výjimka týká jen míst jejich konání, je problematické uhlídat, aby ovínění hosté nepopíjeli ještě cestou domů. Jak budou strážníci posuzovat tyto případy? 

Obdobně problematiku popíjení alkoholu na veřejnosti, například na vltavské Náplavce, nyní projednává i hlavní město Praha. Kdybych byl nehlučnej pouliční výpitka a viděl blížící se policisty, vyžahnul bych zbytek obsahu láhve na ex a do dna. A není-li korpus delikty, neboli předmět doličný a tudíž chybí-li přímý důkazní prostředek, pak není proč trestat. 

Podobná Obecně závazná vyhláška proti konzumaci alkoholu na veřejnosti byla před několika lety přijatá i v Božicích a jsou v ní též vyjmenovaná místa, kde se alkohol veřejně popíjet nesmí. Ke znojemskému rozhodnutí zabavovat na těchto místech popíjejícím osobám alkohol božická radnice zatím nesáhla ...

                                                                      Ladislav Nevrkla, ProBožice

Žádné komentáře:

Okomentovat