středa 16. listopadu 2011

Připravují se volby nové školské rady

V měsíci prosinci 2011 uplyne funkční období stávající školské rady, která pracovala od svého zvolení dne 1.12.2008 ve složení : předsedkyně – paní Iva Jandásková, členové : MUDr. Marcela Hnízdilová, Mgr. Alena Vorlická.
Termín konání nových voleb zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků je pondělí 5.12.2011 v budově základní školy. Návrhy kandidátů na člena školské rady je možné podávat nejpozději do 24.11.2011 osobně v ředitelně školy. Tato výzva byla
zveřejněna už ve čtvrtek 10.11.2011 na plenární schůzi Sdružení rodičů a všichni rodiče žáků ZŠ Božice byli též osloveni písemně dne 14.11.2011. K dnešnímu dni (16.11.2011) evidujeme zatím jediného kandidáta rodičovské veřejnosti na člena školské rady.
Při volbách se postupuje podle Zákona č. 561/2004, Školský zákon a platného volebního řádu z 10.11.2005. Podle § 167 Zákona č. 561, odst. 5 : „Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy“.
Převzato z webu http://www.zsbozice.cz/.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalšími členy školské rady jsou zástupci zřizovatele (obce), kterého jmenuje zřizovatel (je to v pravomoci rady obce), a pedagogických pracovníků školy, kterého si zvolí pedagogové školy.
Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
                                                                                                 
                                                                   Ladislav Nevrkla
 

Žádné komentáře:

Okomentovat