pondělí 21. března 2016

Terénní topografické šetření 2016 na božickém a křídlovickém katastru

Již několikrát se na tomto blogu objevily historické mapy božického a křídlovického katastru zpracované v podobě prvního (josefského) a druhého (františkova) vojenského mapování v 18. a 19. století. Existuje ještě třetí vojenské mapování (františko-josefské) z druhé poloviny 19. století, ale bývalé Sudety nejsou bohužel dispozici.


Moderní mapy  jsou rozmanité a též různě kvalitní vypovídací hodnoty. V roce 2016 budou i v našich katastrech probíhat místní topografická šetření, která budou aktualizovat stávající topografickou databázi. Pracovníci, kteří budou tato šetření provádět se vám musí prokázat speciálním průkazem Zeměměřičského úřadu.
Bližší informace najdete na úřední desce obecního úřadu.

                 (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat