pátek 10. února 2017

O zaniklých obcích jižní Moravy trošku jinak

Každý máme pro něco nějakou slabost, máme nějakou zálibu, nějakého koníčka. Právě takoví lidé se sešli v Petrovicích u Mor. Krumlova, aby se podělili o své zkušenosti, poznali své kolegy v zálibě a domluvili se na nějaké formě dalších kontaktů a spolupráce.


O zaniklých obcích našeho regionu toho nakonec tak moc nevíme. I my v Božicích víme, že ve svém blízkém okolí máme záznamy o zaniklých obcích. Obecné povědomí se však vytrácí, jelikož chybí to nejdůležitější. Ona nám totiž chybí nějaká přesnější lokalizace neboli místo, kde se dávno zaniklé obce nacházely. A právě to se může stát úžasným koníčkem. Hledat materiální stopy po zaniklých obcích.
Badatelská rodina Grunových z Petrovic, která toto setkání připravila, nám představila ukázky ze svých badatelských archeologických výprav. Je to především práce Mgr. Bronislava Gruny, který se archeologii zaniklých osad již několik let intenzivně věnuje. Ukázky z jeho sesbíraných a pečlivě uložených a roztříděných sbírek jsme si mohli prohlédnout a osahat. Debatovalo se o materiálu i dataci a bavili jsme se ještě o lecčemž jiném.
Bylo to zajímavé setkání lidí, kteří chtějí svůj volný čas zajímavě využít. Těší mě, že jsem mezi nimi.

P.S. A kdo chce slyšet badatelskou rodinu Grunových naživo, má možnost v úterý 28.2.2017 v 18 hodin v Knížecím domě na náměstí v Mor. Krumlově. V rámci zimního přednáškového cyklu představí výsledky svého bádání na téma Kamenné kříže období klasicismu: tvůrci a fundátoři.

                   (lan)Žádné komentáře:

Okomentovat