čtvrtek 9. února 2017

Zastupitelstvo: Regulační plán neprošel (dopl.a akt.)

Po skončení zimy bude provedena
oprava silnice pod masnou
Tak jsem si na dnešní zasedání zastupitelstva nachystal tři listy papíru formátu A5, abych pokryl ten proud žhavých myšlenek a nakonec jsem z popsaného listu a tři čtvrtě měl problém vytáhnout aspoň nějakou nosnou myšlenku.


K připravenému programu byl podán ještě návrh na přijetí regulačního plánu obce, a jeho projednávání zabralo více než polovinu celého dnešního zasedání. Regulační plán obhajoval jeho předkladatel Josef Leisser a dlužno dodat, že mezi zastupiteli moc podpory nenašel. Jako navržené lokality regulace byly navrženy Sklepní ulička u Borotic, Kolonie u Dvora a sklepní uličky v obci, což zvláště v případě Kolonky vyvolalo emoce. Jak přínosný by byl regulační plán pro obec Božice, se neodvažuji soudit, skutečnost, že na Znojemsku ho mají pouze Modré sklepy, Vranovská pláž a historické jádro královského města Znojma, však taky o něčem svědčí. Každopádně byl v hlasování tento plán odmítnut, když pro jeho přijetí byly dva hlasy, proti tři hlasy a osm zastupitelů se hlasování zdrželo. A k přijetí nepomohla ani podpora bývalého starosty Ing. Zdeňka Čurdy.

Z projednávaných bodů a dalších informací mě zaujaly tyto:
Navýšení ceny obědů se moc nepromítlo do počtu strávníků a všichni jsme spokojení.
Dojde k úpravám cen nájemních bytů, kde se navýší cena na 35 Kč/m2 a bude přitom využita tzv. cenová mapa, kde cena bytů v centru obce bude jiná (vyšší) než třeba Na Posádce.
Na obchůdek Květinka byla zatím podána jedna žádost místního občana, který by zde chtěl zachovat podobný sortiment.
Práce na kruháku by se měly obnovit příští týden, když Pán Bůh a počasí dají.
Při obhajobě regulačního plánu padl argument, že tento plán se snaží zachovat ráz Kolonie. Potom by nás ovšem všechny zajímalo, kdo nechal v roce 1991 nádhernou funkcionalistickou stavbu Jiráskova domu upravit do dnešní podoby?
Pracuje se na úpravě skleněného vstupu do kulturního domu. Zdá se, že bude třeba oslovit architekta, aby navrhl, jestli zachovat stávající ráz, ovšem v plastu, nebo prosklené části zazdít a zbytek upravit, asi taky v plastu.
Po skončení zimní sezony a po otevření kruhového objezdu bude provedena celková oprava silnice pod masnou. Většina kanálů je buď propadlých nebo vystupujících nad úroveň vozovky. Taky by se přitom měl upravit tvar horního retardéru nad Tarabovým.
Na využití budovy staré pošty se mají podávat návrhy na její další využití. Že by z toho třeba mohla být nějaká klubovna, jako kdysi z agitačního střediska? - viz Toshiba je značka, která pásky nepomačká! :-)
Jednání s Agropodnikem Mašovice ohledně výměny pozemků v prostoru tzv. Hačavy za jiné obecní pozemky se zadrhla ... Asi budou muset do jednání s Ing. Vybíralem vstoupit sami představitelé Klubu vojenské historie Starovičky (u Hustopečí) a jednat o pronájmu.
Do konce února je možné podávat žádosti o krajské dotace. Obec se na ně chystá a příznivě byl přijat i návrh Ing. Marka Klíče, aby se v rámci těchto dotací opravila další ruina polní výklenkové kapličky na Rakvických svazích (nebo tam někde v blízkosti Staré hory). Půjdu se tam osobně podívat, protože tyto opravy mě velmi zajímají a mají moji plnou podporu.
Vila v Zámlýní již má nové majitele, Petru Michalcovi bylo schváleno uznání vlastnictví stodoly u domu a manželům Takáčovým byla schválena prodej prvního stavebního místa (z pěti připravených) v lokalitě u hydroglóbu (v zahradě u Domova). Nyní se zde musí natáhnout všechny sítě a pak bude opravena i příjezdová komunikace, která není v dobrém stavu. Demoliční výměr je vydán na ruinu jednoho domu při vjezdu do obce od Mackovic. V diskuzi taky zaznělo, že řada občanů od války nesáhla na své nemovitosti a že by bylo dobré je nějak motivovat, aby údržbě svých stavení věnovali větší péči.
Ještě v průběhu března se budeme moci sejít v debatě u kulatého stolu nad Strategickým rozvojovým plánem obce.
Na dnešním zasedání bylo schváleno zadání nového Územního plánu obce, což je nezbytný krok k jeho postupnému vypracování.
Po skončení zasedání se nikomu ani nechtělo jít domů a v obecní jídelně to bzučelo jako v úle!

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v dubnu 2017, tak se nezapomeňte přijít podívat.

                                                            (lan)
Žádné komentáře:

Okomentovat