neděle 14. listopadu 2021

Jaké je podnikatelské prostředí na Hrušovansku?


Agentura Czechinvest zpracovala analýzu podnikatelského prostředí na Hrušovansku a v těchto dnech ji publikovala. V analýze najdeme srovnání podmínek zaměstnanosti, výše mezd i rozvojových možností našeho mikroregionu. Ze zpracované analýzy např.vyplývá, že se Hrušovansko řadí mezi hospodářsky slabý region bez  dominantního zaměstnavatele. Na druhou stranu má rozvojový potenciál v souvislosti s příznivým počtem mladých lidí.


Jednou ze slabin mikroregionu Hrušovansko je absence středních škol, což je ovšem neřešitelný úkol vzhledem k charakteru celého znojemského regionu.

V Božicích byli do analýzy zahrnuti tito zaměstnavatelé: BEST, a.s., Land - Product a.s. a Domov Božice, p.o.

Z analýzy jsem vybral některé zajímavé údaje, které mohou využít třeba studenti.Obvod obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Hrušovany nad Jevišovkou se nachází v jihozápadní části Jihomoravského kraje při hranici s Rakouskem. Rozloha tohoto obvodu je 202,1 km2. V roce 2020 mělo POÚ Hrušovany nad Jevišovkou 11 616 obyvatel a jejich průměrný věk dosahoval 41,6 let (Český statistický úřad, 2021). Území POÚ Hrušovany nad Jevišovkou se skládá z 11 obcí. Konkrétně jde o Hrušovany nad Jevišovkou, Mackovice, Břežany, Litobratřice, Borotice, Božice, Pravice, Šanov, Velký Karlov, Hrabětice a Hevlín. V rámci analýzy dochází rovněž ke srovnání POÚ Hrušovany nad Jevišovkou s ostatními obcemi s pověřeným obecním úřadem jihozápadu Jihomoravského kraje. Konkrétně byly do srovnání zařazeny tyto obce s pověřeným obecním úřadem: Vranov nad Dyjí, Znojmo,           Moravský Krumlov, Miroslav, Pohořelice a Mikulov.

Ve sledovaném území neexistuje k roku 2020 dominantní obor, který by nabízel zaměstnání většině ekonomicky aktivního obyvatelstva v Hrušovanech nad Jevišovkou a okolí. Naopak v území najdeme desítku významných oborů, ve kterých je zaměstnáno alespoň 20 a více osob. Na tak relativně malou jednotku, jakou obec s pověřeným úřadem je, se jedná o jev, který není běžný. Obecně lze konstatovat, že vyšší oborová diverzifikace vede k vyšší stabilitě ekonomické produkce. Co do počtu zaměstnanců jsou druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem v POÚ Hrušovany nad Jevišovkou domovy se sociální péčí (Zámek Břežany, příspěvková organizace; Domov Božice, příspěvková organizace; SENIORPROJEKT s.r.o. Šanov). Ve všech třech organizacích nepřesahovala průměrná hrubá mzda v roce 2020, dle účetních závěrek zveřejněných ve Sbírce listin, výše 20 000 Kč. největší zaměstnavatelé se v rámci obce s pověřeným obecním úřadem koncentrují v oblasti průmyslového areálu u železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, kde najdeme i dvě největší firmy v oblasti – Moravskoslezské cukrovary s.r.o. a VAPAS, a.s., které obě zaměstnávají více jak 200 lidí. Mezi další významné zaměstnavatele patří společnosti LAC, s.r.o. a HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. V rámci územního srovnání existují znatelné rozdíly v počtu zaměstnaneckých pozic mezi lety 2016-2020. Zatímco příhraniční obce s pověřeným obecním úřadem (Vranov nad Dyjí, Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou a Mikulov) se potýkaly s úbytkem počtu zaměstnaneckých pozic, pak zbývající tři obvody POÚ (Moravský Krumlov, Miroslav a Pohořelice) zaznamenaly přírůstek. V POÚ Pohořelice dosahoval tento přírůstek téměř 17 %.  Změnu počtu obyvatel stěhováním v tříletém období mezi lety 2018-2020 zachycuje mapa č. 13., ze které lze vypozorovat, že jediný v rámci sledovaných obvodů s pověřeným obecním úřadem, který zaznamenal v tomto tříletém období úbytek obyvatel stěhováním, byl Vranov nad Dyjí (-0,4 %). Moravský Krumlov, Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou a Mikulov zaznamenali mírný přírůstek obyvatel stěhováním. Nejsilnější nárůst počtu obyvatel stěhováním byl evidován v POÚ Pohořelice (4 %) a Miroslav (2,8 %).

              Hospodářsky slabý region: Území nenabízí dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele a zároveň se potýká s vyšší nezaměstnaností, než je státní průměr.

Celkově lze konstatovat, že hodnoty POÚ Hrušovany nad Jevišovkou naměřené v sociodemografické sféře jsou ve srovnání se sousedními obvody obcí s pověřeným obecním úřadem dobré. Pro město a celé území POÚ tedy bude do budoucna zásadní tyto hodnoty udržet, či ideálně navyšovat, nejlépe v kombinaci s kroky, které povedou ke zvýšení ekonomického výkonu území – příchod investorů, růst počtu aktivních živnostníků, pokles nezaměstnanosti atd. Hrušovany nad Jevišovkou mají na druhou stranu větší potenciál v souvislosti s počtem mladých lidí. Důležité však bude tuto skupinu obyvatel nadále udržet v místě současného bydliště. Také průměrný věk je ve srovnání se Znojmem nižší.Žádné komentáře:

Okomentovat