úterý 28. března 2023

Nový božický mokřad "Mokřad U Dvora" (dopl.)

 


Během jarních vycházek můžeme navštívit nový božický mokřad - v pořadí již pátý na božickém a křídlovickém katastru - a to Mokřad U Dvora ve východní části božické Kolonie u Dvora. Najdete ho mezi mostem do Šajdršloku a Příčním potokem.


Vybudována zde byla soustava čtyř hloubených zemních tůní, z toho tři tůně budou bez možnosti manipulace s hladinou vody a jsou vzájemně propojeny průsakovými žebry z drceného kameniva. Jedna tůň je podle požadavku orgánu ochrany přírody opatřena výpustí, která umožní její občasné letnění nezbytné pro udržení ohroženého druhu, kterým je rozrazil bahenní.

Tůně jsou přírodě blízkého nepravidelného tvaru, proměnlivé hloubky vody (max. do 1,50 m) a s nepravidelným sklonem břehů tůní.

Tůně jsou navrženy mimo koryto vodního toku jako neprůtočné, napájené vodou z periodicky vysychajícího Příčního potoka. Hladina vody v tůních bude plně závislá na velikosti přítoku a na úrovni hladiny podzemní vody. V průběhu roku bude docházet k jejímu přirozenému kolísání. K výraznějšímu poklesu hladiny vody bude docházet v období hydrologického minima, kdy přítok do tůní bude nulový a mělké části tůní tak můžou téměř zcela vysychat.

Možná vás k návštěvě nalákají i připojené fotografie pořízené v polovině března.


A ještě několik údajů ke stavbě:Za vznikem nejnovějšího božického mokřadu stojí Sdružení Božice: AGROMELI - KAVYL jako zhotovitel díla a Land-Produckt a.s. jako objednatel. Celková cena díla je přibližně 20 mil. Kč.

V průběhu realizace stavby došlo k jediné změně, a to že původně navržený dřevěný požerák uzávěru trubní výpusti byl nahrazen prefabrikovaným betonovým požerákem. K této změně došlo vzhledem k výskytu bobra evropského v dané lokalitě a tudíž hrozilo reálné nebezpečí poškození dřevěné konstrukce navrženého uzávěru.


                                    Ladislav Nevrkla, foto L. Nevrkla ml.


Žádné komentáře:

Okomentovat