neděle 26. prosince 2010

Ekologie: Regionální biocentrum U náhonu

Vody prý na Božicku není nikdy dost, a tak na katastru Českých Křídlovic vzniká „Regionální biocentrum U náhonu“. Kdo by náhodou nevěděl, tak se jedná o výstavbu biocentra v rovinaté údolní nivě řeky Jevišovky u Borotic.
Stavbu provádí Petr Krátký z Borotic a územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno již 22.9.2008. Ovšem až v roce 2010 jsme zaznamenali stavební aktivity, které výrazně změní dosavadní krajinný ráz našeho regionu. Není to však poprvé v dějinách. Na mapě z roku 1790 je patrný i Křídlovický rybník, který sahal od hranic křídlovického katastru u Borotic až k božické hájence. Začínal někde tam, kde dnes bude končit zmíněné biocentrum a hráz za („Karasovou“) hájenkou je patrná dodnes. Právě vznikající biocentrum je jen zlomkem velikosti dávného rybníka, díky projektu však má naprosto odlišné parametry. Připravované mokřadní biotopy v sobě zahrnují vytvoření téměř dvouhektarového jezera s ostrůvkem, mokřadní plochy, vodní tůně s výsadbou dřevin a také žabí přechody.
Jezero bude po celé své ploše o rozloze 1,71 ha nerovnoměrně zahloubeno do terénu, přičemž hloubky budou různé – většinou od 2 metrů po 1,5 metru. V jihozápadní části bude jezero na ploše 0,59 ha pouze s hloubkou 0,2 – 0,6 metrů ukončené podmáčenou plochou o velikosti 0,16 ha, která bude v úrovni vodní hladiny. Dále zde bude ostrůvek, který bude vystupovat 30 centimetrů nad vodní hladinu. Prostor okolo jezera bude zatravněn a místy osázen dřevinami. Na další ploše bude vytvořen podmáčený mokřad a mokřadními porosty budou obklopeny západní i východní tůň, které zde rovněž budou vyhloubeny.
Biocentrum je „samostatnou jednotkou“, která vzniká mezi tokem řeky Jevišovky a silnicí spojující Borotice s Božicemi. Že by se zde měly chovat v dohledné době ryby ke sportovnímu rybaření, není nic známo, a jaké jsou finanční náklady včetně přidělených dotací, jsem zatím nezjišťoval.
Celé biocentrum bude vzdáleno minimálně 13 metrů od silnice. Odtěžená zemina je odvážena po silnici do Božic a ukládána na jiné místo křídlovického katastru pod bývalou hláskou. Nedávno byl vydán souhlas božických obecních orgánů s rozšířením plochy, na kterou je zemina vyvážena.

                                                                                                           Ladislav Nevrkla
Žádné komentáře:

Okomentovat