pátek 9. září 2016

11. ZO: Zastupitelstvo hlavně o prodeji obecního majetku

Čerstvě opravená
výklenková kaplička
zvaná Klíčova
Vystavené plány okružní křižovatky v Božicích a především diskuze nad způsobem prodeje obecního majetku byly "ústřední melodií" čtvrtečního zasedání zastupitelstva. Sešlo se 13 zastupitelů a ti se docela dostat "namávali" při hlasováních různého druhu.


Program byl schválen bez připomínek, zprávu o činnosti přednesla předsedkyně finančního výboru A. Hříbková a zprávu o činnosti rady obce (sešla se 3x) starosta Karel Hala. Z obou dvou zpráv vyplynulo, čím se obecní orgány v mezidobí mezi 10.a 11. zasedáním ZO zabývaly a o čem bude dneska na zastupitelstvu řeč.
První přišla na přetřes "stará pošta", kde se čeká, až se smluvně dokončí převod na obec, provede se úhrada a zapíše se změna vlastníka na katastr.
Druhým očekávaným bodem byla okružní křižovatka. Vysoutěžená cena je pro obec o jeden milión nižší, což umožní investovat tento "melounek" na jiné potřebné záležitosti při budování a opravách obecní infrastruktury. Už teď probíhají přípravné práce a 15.9.2016 by se mělo začít oficiálně budovat. Jsou tam sice prý ještě nějaké drobné nedostatky v dokumentaci, ale ty by zahájení stavby neměly ohrozit. Tři dny bude uzavřen průjezd Zámlýním v rámci budování objízdné trasy. Tady se to trošku "potkává" s rekonstrukcí mostu v Zámlýní, který má termín dokončení až 31.10.2016. Tak uvidíme .... Silničáři jsou šikovní chlapíci. Letos by se práce na kruháku měly  dotáhnout až po Donáta a na jaře příštího roku dále k mostu v Údolí lásky a silnice až ke kolejím. Křižovatka by během prací měla být stále průjezdná, i když v pohotovostním režimu.
Byla provedena celková rekonstrukce tzv. Klíčovy kapličky a chodníku od Janošového kolem Ryznarovy hospody po Strojilovo. Hodně času letos zabralo sečení trávy, což při menším počtu pracovníků nebyl jednoduchý úkol.
A pak už přišly až do konce zasedání na přetřes obecní pozemky. Prodeje, žádosti, revokace, výběrová řízení apod. Prodány byly dva pozemky se sklepy ve sklepní uličce u Borotic, vracet koupený pozemek chtějí jeho nabyvatelé, jelikož se rozhodli nestavět v Božicích. Za cenu za jakou ho od obce před lety koupili. Už je zájemce o koupi. Obálkovou metodou byl vybrán kupec šestého (podkrovního) bytu na tzv. učitelské bytovce. Cena: 900 001,- Kč.
Nejširší diskuze se rozvinula kolem prodeje obecních pozemků - zahrad - které byly dlouhodobě původními vlastníky užívány jako přídomovní zahrady bez toho, že by zde byl nějaký nájemní vztah. Po vášnivé diskuzi byl oběma žadatelům tento pozemek schválen k prodeji. Jedno je však jasné: Obec by měla svůj majetek lépe ošetřit, zvykové právo tady asi nemá moc místo ...Buď nájemní smlouva nebo žádost o koupi. Nic víc, nic míň!

V diskuzi šla řeč o vyhodnocení dotazníku, který obec rozeslala občanům. Zazněla připomínka ke kruhovému objezdu a řeč byla o obecním rozhlasu i obecním osvětlení. Kapacitní problémy základní školy i mateřské školy se řeší za pochodu. Je zadaný projekt na rekonstrukci I. MŠ a v  souvislosti s rekordním počtem zapsaných žáků ZŠ - 245 žáků - se nahlas uvažovalo o tom, že by do škol měly chodit pouze děti ze spádových obcí. V praxi to znamená, že do ZŠ Božice by měly chodit pouze děti z Božic, Borotic a Čejkovic, do Břežan z Břežan a Mackovic, do Dyjákovic z Dyjákovic a Velkého Karlova... Osobně si myslím, že tento názor není ani dobrý, ani správný. A nevím, ale že by všechny děti z Božic chodily do božické školy asi taky není pravdou ...

                       (lan)

Původně označená jako Schön-Pfister-
Marteln

Nachází se uprostřed polí (kdysi
zvané Mitterfeld)

Teď se přemýšlí, co bude se starou poštou!


1 komentář:

  1. Usnesení ze zastupitelstva na http://www.bozice.cz/wp-content/uploads/2016/09/11-usnesen%C3%AD-8-9-2016.pdf

    OdpovědětVymazat