pátek 30. září 2016

Kapky z božické minulosti

V roce 1950 jsme už byli rok v okrese Mikulov a ještě jsme stále byli rozděleni do dvou samostatných obcí. O životě v Českých Křídlovicích toho moc nevíme, dokumenty se někam zatoulaly a tak buďme vděčni za to, že božické spisy zůstaly zachovány a podávají nám i po více než půl století neklamné svědectví tehdejších událostí.


V tomto dlouhodobém seriálu si budu všímat jak zásadních událostí života obce, tak i těch drobnějších, které mnohdy zůstávají při studiu odsunuty či přehlédnuty. Dnes tedy pár slov k formování nového obecního zastupitelstva v roce 1950.

Zápis č. 1
o ustavující schůzi místního národního výboru konané dne 8. května 1950.
Přivítání provedl s. Helia z Mikulova. Přítomno bylo 20 členů rozšířeného národního výboru. Omluveni byli: Alžběta Třísková (nemocná), Jan Kašpárek (na vojenském cvičení), Marie Romaniuková zatím nemůže být jmenována, až po vyřízení státního občanství. Neomluven: Julius Čurda.
Jmenování členů rady MNV:
Zvolánek Ladislav je jednohlasně zvolen předsedou MNV
Hrdlička Emanuel, místopředseda MNV, zemědělský referent
Černošek Čestmír, finanční referent
Květonová Anežka, školský a tělovýchovný referent
Renertová Marie, zdravotní a sociální referent
Miklík Matouš, technický referent
Král František, vyživovací referent

Jmenování jednotlivých komisí:
Zemědělská komise: Emanuel Hrdlička, Josef Fojtík, Marie Dostálová, Jan Kašpárek, Julius Čurda, Arnošt Šebela, Ladislav Březina, Jan Mišún
Finanční komise: Čestmír Černošek, Karel Vašíček, Rudolf Šíbl, František krátký
Školská a osvětová komise: Anežka Květonová, Oldřich Kopr, František Klapil, Josef Waas, Čestmír Černošek, Josef Koštel
Zdravotní a sociální komise: Marie Renertová, Alžběta Třísková, Josef Leisser, Monika Králová
Technická komise: Matouš Miklík, Štěpán Širučka, Simeon Němec, František Klapil, Tomáš Kopr, Antonín Viterna
Vyživovací komise: František Král, Emil Čeleďa, František Kratochvíl, Albína Pajerová, Josef Opletal
Plánovací komise: Ladislav Zvolánek, ... Opletalová, Josef Waas
Zvolení náhradníků: Jako náhradníci jmenováni: Kateřina Šrámková, Josef Fňukal, Vladimír Opletal, František Mikuška, Jaroslav Čada, Josef Pěcha

Vedení schůze převzal nově zvolený předseda L. Zvolánek a mj. přečetl žádost místního JZD o pronajmutí čís. 9-10. přítomní členové se usnesli, že dosavadní nájemník Jan Župka bude předvolán do zítřejší schůze rady, kde se věc projedná.

                  (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat