pátek 23. září 2016

Vyšly Noviny Niva číslo 2/2016

Na pultech některých božických obchodů (třeba božické Jednoty) jsou k dostání Noviny Niva 2/2016. Najdeme zde zpravodajství ze všech sedmi obcí sdružení Niva a tak jak je poslední dobou dobrým zvykem, prostor zde dostává především zpravodajství ze šesti menších obcí a naše obec Božice, která vydává každé dva měsíce svůj Božický zpravodaj, sem přispívá pouze těmi zásadními informacemi.


V tomto směru zde najdeme takové informace dvě: Jedna je z pera starosty obce Karla Haly a najdeme ji pod názvem Co nového v Božicích, druhou připravil ředitel školy Jan Peterka a je věnovaná základním informacím o božické škole po zahájení nového školního roku. Najdeme zde i údaje, jež se týkají nedávno skončeného školního roku 2015/2016.

Z obou zpráv vybírám jako malou ochutnávku pro ty, kteří se rozhodnou obětovat deset korun a Noviny Niva si koupí.
 Pan starosta píše:" V červenci byla kompletně zrekonstruovaná kaplička nad hláskou (je vyfocená na titulní straně NN). práce na opravách provedla firma J-Mont a finance byly z větší části získány z dotace Ministerstva pro místní rozvoj."
Pan ředitel uvádí, že 52% deváťáků bylo přijato ke středoškolskému studiu s maturitou a 14 žáků školy neprospělo, z toho 7 žáků mělo možnost vykonat opravnou zkoušku. K té se dva žáci nedostavili, čtyři žáci v ní neuspěli a pouze jeden žák u komisionálního přezkoušení prospěl. V novém školním roce navštěvuje školu 245 žáků a dva ročníky mají po dvou třídách: I.A a I.B a III.A a III.B.

V závěru svého příspěvku vyzval starosta Karel Hala občany k účasti v krajských volbách. Já dodám, že pana starostu najdeme na kandidátce Starostové pro jižní Moravu a předpokládám, že když už k volbám půjdeme, že víme, kterou kandidátku máme volit. Má číslo 23 a Karla Halu najdeme na 17. místě z 66 kandidátů. :-)

                      (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat