pátek 17. prosince 2010

2. zasedání ZO: Hledá se lék na trable


Druhého zasedání zastupitelstva dne 16.12.2010 se zúčastnilo 13 zastupitelů. Jednání řídil místostarosta obce Jiří Čada. Nejobsáhlejší částí schváleného programu byla zpráva o činnosti rady obce přednesená starostou obce Karlem Halou.
Rada se během uplynulého měsíce sešla třikrát a zabývala se mj. otázkami rozšíření plochy fotovoltaické elektrárny firmou DIAMATIS, s.r.o., Brno na pozemky Agropodniku Mašovice, jednorázovým odstupným pro bývalého starostu M. Klíče (to schválila před koncem svého funkčního období ještě „stará“ rada), rekonstrukcí baru v kulturním domě (zde bude podepsaná nová smlouva mezi obcí a stávajícím nájemcem), odklízením sněhu v obci (uzavřena nová smlouva s firmou Bořivoj Čada, přičemž posyp sněhu bude nadále zajišťovat BDS), žádostí Petra Krátkého na rozvážení zeminy na větší obecní plochu a jednáním s firmou AVE o vyvážení odpadů (POZOR: popelnice se počítají nikoliv podle hmotnosti, ale podle počtu vyklopených kusů a obec tak dost prodělává na vyvážení poloprázdných popelnic). Výrazné změny čekají oficiální webové stránky obce. Po skončení spolupráce se stávající firmou dostanou stránky novou podobu, a to i za výhodnějších finančních podmínek. Jednání s novým provozovatelem již probíhají. Nejzávažnější informace zazněly v závěru starostova vystoupení: Úvěrové zatížení obecní pokladny k 30.11.2010 představují nesplacené úvěry ve výši 6,34 mil. Kč (včetně splátky za bazén), půjčka 5 mil. Kč na zateplení škol u Volksbank a další nesplacené závazky (např. za vykoupení stavebních míst za DPS), což činí celkem více než 12 mil. Kč. Největším problémem je podle této zprávy především zateplení školních budov, kde se zatím nepodařilo uhradit ani korunu.
Následovala emočně vypjatá diskuze, do níž se přihlásili především představitelé opozice. Novému vedení obce bylo vytýkáno kde co, počínaje nočním osvětlením obce, přes úklid sněhu v obci až po navržené rozpočtové provizórium na první čtvrtinu roku 2011. Většina účastníků zasedání nebyla určitě nadšená ani zaznívajícími osobními invektivami vůči některým přítomným občanům-nečlenům zastupitelstva. Je nabíledni, že občan přichází na zasedání, aby sledoval práci zvolených zastupitelů, jak hájí nebo nehájí jeho obecní zájmy, nikoliv aby se zpovídal některým „vyvoleným“ zastupitelům!  Jasné stanovisko během podvečera zaznělo z úst předsedkyně finančního výboru Anny Hříbkové, která připomněla, že finanční výbor (rozšířený na tomto zasedání o Marii Novotnou) se bude v rámci hledání finančních úspor zabývat především kontrolou hospodaření s obecním majetkem a bude se k tomu scházet minimálně jedenkrát měsíčně. Připomněla rovněž, že jsou špatně nastavené některé smlouvy s nájemníky v obecních bytech. V diskuzi se ukázalo, že „horkým bramborem“ následujícího období bude bazén, k němuž se vyjadřovali někteří diskutující . Škoda, že slovo nedostali se zpožděním přišedší zástupci Policie ČR, kteří by jistě kvalifikovaně odpověděli na dotaz Josefa Leissera, o kolik se v obci snížila kriminalita díky obnovenému celonočnímu svícení. Ostřejší diskuze se strhla rovněž kolem dlužníků nájemného, služeb a poplatků za likvidaci odpadů.
Celé jednání zastupitelstva trvalo přibližně 45 minut a jediným bodem usnesení, v němž nedošlo k obecné shodě, bylo stanovení nově snížené ceny za stavební pozemky z dosavadních 250 Kč/m2 na 200 Kč/m2, kde radniční návrh podpořila těsná nadpoloviční většina 8 zastupitelů, jeden byl proti a zbylí čtyři se hlasování zdrželi. Při schvalování rozpočtového provizória na rok 2011 a schvalování měsíčních odměn místostarostovi (11 000 Kč), radním (600 Kč) a předsedům výborů (400 Kč) se tři zastupitelé zdrželi hlasování.
Poté se ještě chvíli živě diskutovalo v kuloárech, aby se nakonec zhaslo a všichni se vydali do vánočním cukrovím provoněných a adventní atmosférou nasáklých domovů.

                                                                                 Ladislav Nevrkla

6 komentářů:

 1. Dobrý den,
  článek se mi líbí, jen bych se zeptal na pár maličkostí, které mě v souvislosti s ním napadly:
  1)Jak dopadlo jednání o rozšíření FVE? Nedávno jsem na těchto stránkách četl velkou nespokojenost s jejím vybudováním, čekal bych, že takové bude nyní i stanovisko zastupitelstva.
  2)Četl jsem, že si zastupitelstvo snížilo odměny, aby bylo v Božicích čím zaplatit noční svícení. Nevím jestli se to změnilo, každopádně jsem minulý týden(pondělí) v Božicích zažil naprostou tmu někdy v 18 hodin večer, byl to jen jednorázový výpadek?
  3)Nevidím nic špatného na odstupném pro bývalého starostu, je to běžná praxe nejen u starostů, ale i mnoha dalších funkcionářů(často bývá ve výši n-násobku měsíčních odměn) a myslím že v roce 2014 to nebude jinak, pokud ano, tak se omlouvám.

  Předem Vám děkuji za doplnění mých neúplných informací.

  Petr Z.

  OdpovědětVymazat
 2. Rozšíření fotovoltaické elektrárny na soukromé pozemky Agropodniku Mašovice bylo předmětem stavebního řízení a obec byla účastníkem tohoto stavebního řízení, víc k tomu na zastupitelstvu řečeno nebylo. Z toho též plyne, že nové zastupitelstvo k tomu nemělo připomínek.
  Naprostá tma v 18 h byla určitě výjimkou. Drobné připomínky, že by se mělo rozsvěcovat ještě o pár minut dříve a zhasínat o pár minut později jsou podle mého názoru již bezpředmětné - 21.12. je zimní slunovrat, takže dny se budou pomalu ale jistě prodlužovat ("Na Nový rok ..., na Tři krále ...). A k dotazu č. 3: Je to tak, jak píšete - tady šlo jen o to, že končící rada odsouhlasila odstupné jednorázové a nová rada mohla zvážit vzhledem k napjaté finanční situaci obce, zda to nerozložit do několika splátek. K revokaci podle přednesené zprávy z rady nedošlo.
  (lan)

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak je možné že jeden občan Božic se může během 6 let stěhovat z bytu do bytu a ti co žádají poprvé nic nedostanou, Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 4. Já Vás zdravím. Na Váš dotaz nemůžeme odpovědět, protože opravdu nevíme o jakého občana jde. Pokud nám sdělíte jeho jméno, tak Vám budeme moci podat vysvětlení. Děkuji za pochopení. Karel Kučera.

  OdpovědětVymazat
 5. Pokud vím tak je přidělování obecních bytů v pravomoci obecní rady.A tak jak rozhodne,tak to prostě je.

  OdpovědětVymazat
 6. To ano,ale v Božicích je více občanů co chtějí byty,tak proč dostává jen jeden občan? Nebo někdo má větší právo na byt než ostatní? Hodně lidí se tu mačká s více dětmi v bytě 1+1,ba i to dokonce ne.

  OdpovědětVymazat