neděle 5. prosince 2010

Historie: Jak to tenkrát bylo aneb o Božických novinách před 20 lety


Každých 20 let změna! Tak nějak to chodí v Česku. Jsme zrovna v této fázi vývoje. I před 20 lety to u nás vypadalo trošku jinak. Polistopadová euforie po červnových parlamentních volbách 1990 odezněla, nadšení (pokud nějaké bylo) rychle vyprchalo. Začaly doopravdy běžné všední dny. Ale pozor! ještě zde byla jedna událost – podzimní komunální volby 1990. Byly to skutečně svobodné volby a každá obec si mohla volit opět svoje vlastní zastupitelstvo. Tak se stalo, že se od Božic po několika letech odpoutaly Borotice a Čejkovice. Číslem 5/1990 skončilo i společné periodikum Božický zpravodaj. Co si vydávali od té doby v Boroticích a v Čejkovicích, nevím, vím, co jsme dělali my v Božicích. Volby se konaly 23.a 24.11.1990 a ještě před Vánoci 1990 jsme občanům daly obvyklý předvánoční dárek. Nová místostarostka Jaroslava Fojtíková (zvolená za OF) vytvořila novou redakci a doslova na koleně jsme to šesté číslo připravili. Měl jsem pouze jednu podmínku: Musí být znát, že tady bude vycházet trošku jiný místní tisk. Měl jsem i svou vizi, jak to bude v roce 1991 a létech následujících. Vymyslel jsem název a vytvořil jsem i jeho grafickou podobu (viz foto v příloze). Starý lihový cyklostyl bohužel ještě nějaký čas zůstal. A tak vyšlo poslední číslo místního zpravodaje s názvem BOŽICKÝ LIST a v tiráži bylo uvedeno: Božický list – Božický zpravodaj – 6/90 – určeno občanům Božic – 400 ks – redakce: pověřený řízením L. Nevrkla – 0371301890. Na tomto čísle jsme se podíleli tři: Jarka Fojtíková, Rosťa Vejdovský a já. Texty na blány jsem psal na psacím stroji v ředitelně školy. To bylo špatně. Škola má být apolitická a ne vytvářet druhé mocenské centrum v obci. To se stalo po roce 1990 a pokračuje to i v roce 2010. Moje úzká spolupráce s radnicí dostávala postupně trhliny a prakticky skončila volbami roku 1994. Zaplatil jsem za to v následujících letech tvrdou daň, ale nikdy jsem se už nevzdal práva na svůj názor a na svůj postoj. Všechno to však je taky jedním z důležitých poučení uplývajícího dvacetiletí.
Obec má teď plno důležitých rozhodnutí před sebou, ať je to konkrétní kanalizace nebo celkový rozpočet na rok 2011. Jedním z následných rozhodnutí příštího roku bude i rozhodnutí o tom, jak dál s informovaností občanů. Svoji představu jsem prezentoval ve volebních materiálech a za ní si stojím i teď: Vrátit občanům Božic zpravodaj, který bude informovat o životě v obci, o rozhodnutích a opatřeních obecního úřadu, rady obce a zastupitelstva obce. Bude výrazně provázán s novými webovými stránkami obce, které se rovněž významně změní. Božický zpravodaj by měl být neprodejný občasník (minimálně 6 čísel za rok v rozsahu 4-6 stran), který obdrží každá božická domácnost zdarma. Nebude to luxus současných novin, ale budou tam informace, které mají občané právo vědět, znát a které se jim můžou hodit. Co bude se stávajícími novinami DSO Niva, nevím. Není to moje starost, o tom ať si rozhodnou zástupci obcí na valné hromadě.

                                                                                                                      Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat