čtvrtek 24. února 2011

Aktuálně: Kolik popelnic před dům a proč třídit odpad

V dubnovém čísle místního zpravodaje vyjde obsáhlejší pojednání o tom, jak nejlépe má občan postupovat při vývozu popelnic a proč je dobré poctivě třídit odpad.
Z minulosti koluje mezi lidmi plno různých zažitých způsobů a když dojde na věc, tak se občan diví! Diví se, proč mu popeláři nechtějí vzít pytel s domovním odpadem, který položí vedle popelnice. Diví se, proč obecní úřad nabádá, abychom připravili před dům jenom jednu plnou popelnici a ne dvě poloprázdné (poloplné). Diví se, proč ještě vloni přetékaly kontejnery na tříděný odpad u Jednot nebo u Vachalíka a letos je zatím kolem těchto kontejnerů pořádek. Dokonce se jeden občan diví, proč obec nežádá opakovaně o zřízení skládky odpadů na tzv. Barabě (bývalá pískovna nad a za Lorencovým).
Na všechny tyto ekologické otázky dostanete kvalifikovanou odpověď v obecním tištěném médiu. Tady na těchto stránkách se pouze zastavím u prvních tří problémů:
1)      Popeláři mají na voze počítadlo, kterým zapíšou počet vysypaných popelnic. Nezajímá je, jestli je popelnice plná, do polopita nebo do polosyta. Pytle nacpané k prasknutí je nechávají chladnými, jelikož počítadlo vnímá jenom popelnice. Takže popelnice ano, pytel ne. A popelnic co nejméně.
2)      V návaznosti na výše uvedené je jasné, že čím víc popelnic postavíme před dům – popeláři mají povinnost vysypat každou popelnici, která je ve svozový den před domem – tím víc obec zaplatí. Naše poplatky přitom tvoří jenom část nákladů na likvidaci komunálního odpadu a skoro větší část za nás občany zaplatí obecní úřad. Taháme tak peníze z kapes sami sobě (své obci a jejímu rozpočtu).
3)      Třídit odpad se vyplatí. Ovšem je třeba říct, že třídění musí být důsledné a že ve chvíli, kdy „naplácáme“ do kontejneru na sklo (zelený kontejner na barevné, bílý kontejner na bílé) porcelánový hrnek, plast nebo rozbité zrcadlo, či do kontejneru na plast (žlutý kontejner) papírovou krabici, obaly od barev, žíravin, čisticích prostředků, postřiků, linoleum či novodurovou trubku, tak jsme vykonali pro obec skutečně medvědí službu, protože pak už nelze mluvit o tříděném odpadu, ale takový kontejner je vyvezen na skládku jako běžný netříděný komunální odpad. A obec místo, aby se jí dostalo vrácení poplatku za tříděný odpad, tak to ještě pěkně zacvaká, jako kdyby to nasypala do popelnic!
4)      A to, že je letos kolem kontejnerů pořádek, je důsledkem změny přístupu pracovníků Služeb Božice, p.o., kteří za nás občany, kteří neumíme plast zmáčknout, „pěchují“ v pátek nebo v pondělí obsah kontejneru tak, aby byl funkční až do svozového dne. Zatím to vychází dobře.

S případnými dotazy se obracejte na obec nebo klidně i na tyto stránky a my zprostředkujeme odpověď.

                                                                     Ladislav NevrklaŽádné komentáře:

Okomentovat