pátek 11. února 2011

Aktuálně: Otevřená radnice, více informací pro občany

Jak uvádí páteční Rovnost, po volbách 2010 přibývá měst a obcí na Znojemsku, které vážně přistupují ke svým volebním programům i v otázce větší otevřenosti a lepší informovanosti občanů.
V Deníku jsou uvedeny příklady obcí, které mají v tomto směru náskok, tak i příklady obcí, které tuto otevřenost a informovanost začínají naplňovat. Jedná se především o webové stránky obcí, na které začínají mnohé radnice dávat daleko více informací, než se na nich objevovalo doposud. Týká se to především zveřejňování usnesení rady obce, zápisů ze zasedání zastupitelstva (nejen, jak bylo dosud třeba zvykem v Božicích, pouhé strohé usnesení ze zasedání zastupitelstva), více informací se má objevovat i o veřejných zakázkách. Příkladem takového přístupu je nová radnice v Hodonicích. Ta začala na obecní web věšet zápisy ze zastupitelstva, kde vedle stručného shrnutí diskusí a jmenovitých hlasování zastupitelů najdou lidé na webu i přílohy s podklady, které měli zastupitelé na stole.
Není to ani jednoduché a už vůbec to není samozřejmé. Mnozí komunální politici „vaří“ svou polívčičku nejraději v režimu „přísného utajení“, a jakákoliv změna směřující k narušení zavedených pořádků jim vhání ruměnec do tváří. Buď se snaží těmto otázkám vyhýbat, zdůvodňovat, proč to nejde, nebo je ignorují. To všechno je špatně. V každé obci mají občané právo na maximum informací a otevřenost a vstřícnost svých radnic určitě dokážou ocenit.
V Božicích se čeká výrazná změna webových stránek na jaře letošního roku. S dosavadním správcem webu byla ukončena spolupráce a nový by měl svůj web představit v březnu 2011. Jsem přesvědčen, že je to krok správným směrem a záležet bude na odpovědných osobách, jakým množstvím informací nás občany v dohledné době „nakrmí“.
Změny v uspořádání i obsahu by se měly dotknout i tištěného periodika. V letošním roce bude i nadále vycházet společný občasník DSO Niva Noviny Niva. Na valné hromadě DSO Niva bylo odsouhlaseno, že v roce 2011 by měla vyjít 4 čísla. Myslím si, že v dnešní době je mediální oblast poměrně dobře pokryta, a to nejen oficiálními webovými stránkami obcí, ale i těmi neoficiálními, weby jednotlivých obecních organizací a spolků, a stále i tištěnými zpravodaji. Je nezbytné, aby tyto prvky byly vzájemně propojeny, aby spolupracovaly a doplňovaly se. Obsáhlejší materiály a fotografie by se měly soustřeďovat na web, zprávy, oznámení a krátké aktuální reportáže do tištěného média. Uvidíme, jak se nám to v Božicích bude dařit.

                                                                                              Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat