pátek 11. února 2011

Světlana 56: Dva příběhy aneb odboj a odboj


Současné události v Egyptě ukazují, že odpor a odboj proti totalitní diktatuře tvářící se jakkoli lidumilně může mít tisíce podob, ale vždy má něco společného a shodného, a to včetně kruté odplaty za odvahu a statečnost. 
Nabízím vám dnes dva příběhy a nechám na vás, abyste si je posoudili sami.

Příběh první:
K účastníkům odboje patřil především František Petříček, který se v létě r. 1939 stal jedním ze členu ilegální odbojové organizace Obrana národa. Velitelem úseku se stal prokopovský rolník Jaroslav Nezveda, jeho zástupcem byl Bohuslav Bláha, učitel z Prokopova, veliteli v jednotlivých obcích pak Štěpán Zadražil a František Vavroušek v Hostimi, Jan Nevrkla v Prokopově, Josef Čábela na Boskovštejně a zmíněný František Petříček v Jiřících. Skupina připravovala sabotážní akce (např. vybudováním překážek na silnicích nebo vyhození mostu v Grešlovém Mýtě), úkryty pro zbraně a akce v obsazeném pohraničí. Jednou z úspěšně provedených byla akce „Tabulková“, při níž byly k 28. říjnu 1939 zatírány a odstraňovány německé nápisy na orientačních tabulích, vývěsních štítech a veřejných budovách. 6.12.1940 došlo však k zatčení Jaroslava Nezvedy a 3.3.1941 zatklo gestapo Bohuslava Bláhu, Jana Nevrklu, Františka Petříčka a Josefa Čábelu. Všichni byli odsouzeni vrchním zemským soudem ve Vratislavi za přípravu k velezradě k vysokým trestům odnětí svobody a ztrátě občanských práv po dobu trestu. J. Nezveda a B. Bláha byli odsouzeni k 6 letům,  J. Nevrkla na 4,5 roku a J. Čábela ke třem letům káznice, Fr. Petříček byl po třech měsících výslechů a desetiměsíční samovazbě odsouzen ke 3 letům káznice ve Wohlau u Vratislavi a později do kárného tábora Arnsdorf u Lehnice. Jeho část majetku byla konfiskována ve prospěch říše. Z Jiřic byl 27.3.1941 ještě zatčen jako člen Obrany národa Adolf Ramach. řídící učitel na Boskovštejně. který byl odsouzen ke 4,5 roku káznice.

Příběh druhý:
Jménem republiky! Státní soud, oddělení Brno uznal dne 22. června 1951 po veřejném hlavním líčení ve dnech 18. – 21. června 1951 v Uherském Hradišti takto právem: Antonín Švarc, Bohumír Paděra, Josef Kudlička, Ladislav Smrček, František Smetana, Valentin Jeřábek, Rudolf Král, Josef neděla, Svatopluk Župka, Josef Hanuš, Karel Diviš, Antonín Nevídal, Josef Čermák, Vlastislav Bazal, František Plaček, Marie Slezáková ..., všichni t.č. ve vazbě jsou vinni, že: od počátku roku 1949 až do svého zatčení v Božicích, Českých Křídlovicích, Komořanech a jinde ... se stali členy rozvětvené protistátní organizace „Světlany“, která přípravou akcí teroristických, letákovými akcemi a získáváním osob vůči našemu společenskému řádu nepřátelsky zaujatých snažila se přivoditi násilný zvrat našeho lidově demokratického zřízení, spolčili se tedy navzájem ..., přičemž Antonín Švarc a Josef Kudlička hromadili k tomu cíli zbraně a střelivo. Josef Hanuš, Marie Slezáková ... neoznámili neprodleně bezpečnostním orgánům ... Ladislav Smrček, Josef Neděla, Vlastislav Bazal ... bez povolení přechovávali samopal.
Tím spáchali Antonín Švarc, Bohumír Paděra, Josef Kudlička, Ladislav Smrček, František Smetana, Valentin Jeřábek, Rudolf Král, Josef Neděla, Svatopluk Župka, Karel Diviš, Antonín Nevídal, Josef Čermák, Vlastislav Bazal, František Plaček ... zločin velezrady ...
Za to se odsuzují obvinění: Antonín Švarc na 25 let, Josef Kudlička na 20 let, Antonín Nevídal na 18 roků, Karel Diviš na 16 roků, František Smetana na 10 roků, ..., Josef Neděla na 7 roků, Ladislav Smrček na 6 let, Bohumír Paděra na 3 roky, Svatopluk Župka na 3 roky, Marie Slezáková na 2 roky, Josef Hanuš na 15 měsíců, ... .
Podle zákona č. 231/48 Sb. se všem obviněným ukládá vedlejší trest peněžitý (v různé výši od 50 000 Kč, pozn. lan) a konfiskace celého jejich jmění. ... U všech obviněných se vyslovuje ztráta občanských práv.
Souzen nebyl Antonín Daněk, zakladatel pobočky Světlany na Znojemsku a bojový velitel Světlany, jelikož byl při zatýkání bezpečnostními orgány dne 15. května 1949 v Božicích zastřelen.

Dodatek:
Poslaneckou sněmovnou prošel v pátek 11.2.2011prvním čtením Zákon o protikomunistickém odboji, který prosazuje vládní koalice. Zákon má zajistit, aby 21 let po pádu komunistického režimu získali morální satisfakci lidé, kteří proti režimu aktivně vystupovali. Podle tohoto zákona by získali postavení válečných veteránů, což by jim přineslo výhody například ve zdravotní péči. Součástí symbolického ocenění by byl i pamětní odznak. Proti zákonu se postavili pouze komunisté.


                                                             Připravil Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat