čtvrtek 7. dubna 2011

K zamyšlení: Neplacení nájemného v obecních bytech a jeho důsledky


Přestože se nadpis tváří hodně odborně, nebude toto zamyšlení „obecně závaznou vyhláškou“, bude skutečně jenom zamyšlením nad problémem, s nímž se potýká každé větší sídlo, které si v minulosti pořídilo větší množství obecních bytů. I Božice mezi takové obce patří a už delší dobu se s tímto fenoménem potýká. Sám jsem kdysi na tomto webu publikoval materiál („o moci bezmocných“), který sklidil nesouhlas, především proto, že ti „bezmocní“ neměli sice na úhradu nájemného, ale prostředky na mobil, DVD či cigarety jim nechyběly nikdy. A jelikož přicházím pracovně do kontaktu s podobnou cílovou skupinou, nezbývá, než abych svůj liberální postoj přeci jenom přehodnotil a podpořil nekompromisnější postoj vůči neplatičům nájemného v obecních bytech.
I u nás se objevuje nepříznivý jev poslední doby, kdy se vedle několika „chronických neplatičů“ objevují noví, kteří přestávají plnit svou povinnost platit nájemné. A nejde jenom o nájemné. Častěji se jedná též o neplacení záloh  na služby spojené s užíváním bytu. Mylná představa nájemníků a těch, kdo užívají obecní služby, že se platit nemusí, musí skončit a vlastník a pronajímatel musí důrazněji trvat na dodržování podepsaných smluv. Určitý posun nastává i v naší obci: drobné opravy v nájemním bytě si nájemník bude provádět, zajišťovat a hradit sám! Je jasné, že nároky na dodržování smluv jsou na straně těch, kterým byty patří a těch, kdo poskytují služby. Nikdy tomu nebylo jinak, šlo spíš o formu, jakou byly smluvní závazky vymáhány a jak daleko se nechaly dojít dluhy bez postihů. To se každopádně musí změnit. Rada obce a pronajímatel většiny bytů příspěvková organizace Služby Božice mají dostatečné páky na to, aby došlo k podstatně efektivnějšímu vymáhání dlužných částek a omezení počtu dlužníků.
V zásadě nejdůležitější ve vzájemné komunikaci pronajímatel – nájemník je informovanost a aktivita. To první, co obec jako pronajímatel bytů očekává, je aktivita nájemce, který se ocitne (třeba i nenadále) v nepříznivé situaci: živitel rodiny přijde o zaměstnání či dlouhodobě onemocní, má nečekaný vysoký výdaj (oprava po havárii, pohřeb). Je naprosto nezbytné a logické, že nájemce o této nenadále nepříznivé situaci informuje na obecním úřadě a vedle toho ještě navrhne reálný způsob, jakým bude danou mimořádnou situaci řešit. Určitě vždy existuje cesta, jak se hned na počátku problému domluvit minimálně na splátkovém kalendáři. Rozhodující je skutečnost, že pronajímatel (obec), ví, že se něco stalo a že se bude hledat řešení. Bohužel, většinou je to tak, že  neplatič i nový neplatič neinformuje, nepřizná nic a strašně se diví, když je vyzván, aby vznikající a zvyšující se dluh uhradil.
Dále už dneska ve své úvaze nepůjdu. Ale asi vás napadne: a co s těmi, kteří už dluhy mají, mizerně nebo vůbec je neodstraňují a ještě k tomu pořádně nekomunikují. Hovořit by se dalo o soudních žalobách, o exekucích, ukončení smlouvy, o vyklizení bytů. Pokud by se situace nelepšila, tak zase někdy příště.

                                                        Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat