úterý 12. dubna 2011

Vyhodnocení rozpočtu ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko 2010


Na úřední tabuli naší obce se objevil tento týden materiál týkající se hospodaření Zájmového sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko za rok 2010.
Tradičně si na našich stránkách všímáme údajů zde zveřejněných, které se týkají naší obce. Jelikož se v loňském roce nepodařilo získat dotaci na připravovanou II. budování kanalizace v naší obci (je „přiklepnutá“ na tento rok 2011), byly pozměněny i některé plánované akce v Božicích, což zachycuje připojená tabulka.
SV Božicko je sdružení obcí, které je zapojeno do vybudování „dálkového“ vodovodu Božice – Dyjákovice – Hevlín, který byl v minulosti realizován a nyní se splácí půjčky. Zkrácen byl též plánovaný výdaj ve výši 1 miliónu Kč na II. etapu kanalizace a vůbec nebylo realizováno plánované vybudování šachty ÚV Božice.
Přesto byla v roce 2010 provedena jedna důležitá a potřebná akce, kterou byla přeložka vodovodu od křižovatky u hospody k Širokým.

Akce – Investiční výdaje
Upravený rozpočet
bez DPH
Skutečné čerpání 2010
bez DPH
Skutečné čerpání 2010 s DPH
Splátka půjčky SV Božicko
926 000,-
926 000,-
1 019 000,-
Priorita I.: Božice nezařazenyPriorita II.:SV Božicko a SV Damnice
600 000,-
600 000,-
666 000,-
Kanalizace Božice – II. etapa
420 000,-
420 000,-
462 000,-
ÚV Božice – šachta - nerealizovánoBožice – přeložka vodovodu
475 000,-
472 000,-
528 000,-

Při auditu hospodaření za rok 2010 nebyly v účetní jednotce zjištěny chyby a nedostatky.

                                 Vybral (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat