neděle 17. října 2021

Vzpomínkový akt u Kopalova pomníku ve Znojmě

 

Vzpomínkový akt u Kopalova
pomníku ve Znojmě 17.10.2021

V letech 2009–2010, 2012 a 2021 byl péčí města Znojma kompletně restaurován Kopalův pomník na Komenského (dříve Kopalově) náměstí. Úhledný klasicistní obelisk se podařilo vrátit či maximálně přiblížit jeho původnímu vzezření i dedikaci z roku 1853.

Vzpomínkový akt v neděli 17. 10. 2021 přiblížil znojemské veřejnosti nejen osudy pomníku coby kulturní památky první kategorie, ale také životní osudy plukovníka Karla z Kopalů (1788-1848), jehož památce Znojemčané pomník nechali zřídit. Pomník byl slavnostně odhalen dne 18. 10. 1853, tedy před 168 roky.
Plukovník Karel Kopal byl Čech, který bojoval v rakouské armádě. Vyznamenal se především v bojích v Itálii v roce 1848, kde v bitvě u Vicenzy padl. Narodil se na Horním statku v obci Ctidružice.
Nejprve jsme se v 16 hodin sešli v doprovodu uniformované čestné stráže přímo u pomníku na náměstí před gymnáziem, poté od 17 hodin proběhla v sále Městské knihovny Znojmo na Zámečnické ulici přednáška znojemského historika Jiřího Kacetla.
S úvodním projevem vystoupil dr. Jiří Kacetl, se vzpomínkou na osudy pomníku v 50. a 60. letech a záslužnou roli prof. znojemského gymnázia Jakuba Trnky se připojil předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě dr. Lubomír Černošek. Pozdrav na závěr připojil i Martin Toporek, který se po návratu z exilu usadil v nedávné době ve Znojmě.
                                   (lan)
Žádné komentáře:

Okomentovat