pátek 10. února 2023

Jednání o rekultivaci pískovny dále probíhají


Snaha společnosti Českomoravský štěrk o rekultivaci božické pískovny neutichla, ale vstoupila do své další fáze. Společnost podala na kraj novou žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí, kde se po svém vypořádala s připomínkami a nesouhlasnými stanovisky k původní žádosti.


Ve velmi obsáhlém písemném zdůvodnění je docela zajímavý (a zvláštní) návrh, že větší část ukládané suti a stavebního materiálu bude do pískovny dopravována po železnici (cca 250 tisíc tun) a jenom menší část automobilovými kontejnery (cca 50 tisíc tun). Ani to však nezní moc přesvědčivě a obec podala rozpor a negativní stanovisko k tomuto záměru a podané žádosti. Nesouhlasné  stanovisko zaslal i jeden místní spolek a jedna soukromá osoba. A možná, že se na kraji sešla ještě další nesouhlasná stanoviska dalších dotčených božických subjektů.

Stanovisko naší obce podpořil i náměstek hejtmana pro životní prostředí Lukáš Dubec, který obec osobně v lednu 2023 navštívil a se zástupci obce je podrobně projednal.

Do celkové atmosféry kolem rekultivace božické pískovny přichází i plán Technických služeb Oslavany na rekultivaci valtrovické pískovny. Naše obec vyvolala počátkem ledna jednání dotčených obcí a zaujali rovněž negativní postoj k těmto plánům.

Návrhy na rekultivace jsou souběžné, každý má jiného žadatele, bohužel dopady na božické komunikace a životní prostředí jsou společné a kraj by je tudíž měl zohledňovat. Zatím se vlivy na naše životní prostředí nesčítají ... 

Pokud se sejde připomínek k podanému záměru na rekultivaci (rekultivace) sejde víc, musí následovat veřejné projednávání. Věřme, že se zájem božických občanů projeví i ve výrazně vyšší účasti na takovém jednání.

PS. Jak do této atmosféry a do celkového konceptu zapadá návrh na opravu a rekonstrukci krajské silnice od mostu přes Jevišovku ke kruhové objezdu nechám na p.t. ctěném čtenářstvu samotném. To už by asi byly odvážné spekulace...

                                                  Připravil -lan-

2 komentáře:

 1. Pískovny slouží jako útočiště mnoha ohrožených druhů a v jiných pískovnách Českomoravský štěrk tuto ochranu podporuje:
  https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2023/cislo-1/piskovny-jako-refugia-ohrozenych-druhu.html
  https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2014/cislo-12/piskovny-pro-biologickou-rozmanitost.html
  Vzhledem k blízkým přírodním evropským významným lokalitám (božické rybníky) by to bylo určitě lepší a systémovější řešení, které by rozvíjelo už existující síť chráněných přírodních lokalit v Božicích.

  LN ml.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A rozumím tomu, že stavební suť je nutné někam vozit, ale Božice, kde je několik přírodních lokalit Natura 2000, prameny pitné vody pro celé znojemsko, mi prostě nepřijdou jako vhodná lokalita.

   LN ml.

   Vymazat