sobota 11. února 2023

Problematika božických komunikací. Opraví se silnice od mostu ke kruháku? (dopl.)

Tady by do dvou let mohl vést
chodník až k Jednotě

 Dlouhodobá nespokojenost s rozbitou částí krajské komunikace v průtahu Božicemi od mostu přes Jevišovku po kruhový objezd by mohla do dvou let najít uspokojivější řešení.


Probíhající jednání s krajskou SÚS a dopravním inženýrem Policie Znojmo pomalu ale jistě ústí v konkrétní podoby celé opravy a rekonstrukce tohoto úseku komunikace. Na dobré cestě je vybudování zpomalovacího ostrůvku při vjezdu do obce u bývalých Hatašových, konkrétnějších obrysů pak získává nejen nový povrch silnice, ale i celkové řešení situace kolem křižovatky u božické Jednoty, obou autobusových zastávek, vyřešení problematického kanálu podél Pajerových a taky vybudování nových chodníků, především chodníku od křižovatky směrem nahoru podél Bačovy zahrady a Němečkových až s napojením na stávající chodník kolem mlíkárky. Vše je na dobré cestě, ale jednání jsou teúprve na začátku ...

Pokud jde o místní komunikace, tak v plánu na letošní rok jsou dva úseky. Ten první je od Fojtíkových směrem k Hanzlíkovým, podél sklepů, Raušových a s napojením na komunikaci směrem na Kolonii, ten druhý je kolem Martincových dolu k obecnímu sklepu s napojením komunikace kolem Horkých až k Sedlákovým a napojením na silnici u kruhového objezdu. Silnice budou mít šířku 3 metry a budou bez chodníků. Protože se jedná o zakázky malého rozsahu a je na ně rozpočtováno 6 milionů Kč, byly na jejich zhotovení osloveny místní firmy. Po vyhodnocení cenových nabídek se bude moci přikročit ke zhotovení díla.

V širším horizontu pak je budování komunikací (silnice a chodníky) kolem připravované výstavby nových rodinných domů za DPS. Už dnes je ale zřejmé, že podle stávající legislativy budou muset být buď asfaltové nebo ze zámkové dlažby. Budovat místní komunkaci třeba tak, jak se v nedávné minulosti udělala od hřbitova k novým RD nad Škárkovkou (silnice asfalt, chodník zámkovka) už dnes nejde. Nejde ani budovat tzv. pojezdový chodník se sníženým okrajem. Holt pokrok nezastavíš a stanovisko policie je zde rozhodující. Ta vyžaduje zvýšené okraje u komunikací....

                                                         Ze zpráv zastupitelstva sestavil -lan-

Až později mě napadlo asi pravděpodobnější odůvodnění plánované opravy části krajské komunikace II/395 v úseku od mostu přes Jevišovku po kruhový objezd. Po dokončení opravy státní silnice I/53 v úseku Znojmo - Lechovice se bude pokračovat v úseku Lechovice - Pohořelice a objízdná trasa tak jako tak bude vést přes Božice. Právě zníněným úsekem bude frekvence průjezdu daleko vyšší a propadání vozovky jaké známe u kina, u Nevěčných, u Kašpárkových nebo naproti solárním panelům by mohlo ohrozit průjezdnost úplně. Takže se nechme překvapit....Žádné komentáře:

Okomentovat