pátek 14. dubna 2023

Božická pískovna nadále budí vášně


 Firma Českomoravský štěrk chystá rekultivaci pískovny v Božicích u Znojma. Zatím však nemá kladné stanovisko EIA, tedy posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Dokumentaci sice nechala firma zpracovat už na jaře před dvěma lety, ale u záměru je podle zákona třeba vypořádávat připomínky okolních obcí, orgánů státní správy a občanů. Aktuálně podnik předložil dokumentaci znovu s vypořádáním připomínek a musí čekat, zda to bude pro úřady dostatečné. Rekultivace téměř 22 hektarů má trvat 20 let, skončí tedy v páté dekádě tohoto století, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA.

 

Těžební prostor byl stanovený v roce 1975 a doplněný v roce 1987. Maximální roční těžba je 190 000 tun písku, ale v posledních letech se těží s ohledem na poptávku průměrně 80 000 tun. Roční zavážka inertními stavebními odpady má činit maximálně 300 000 tun, z toho 50 000 tun se má navážet po silnici a zbytek po železnici. V Božicích je totiž vlečka, díky níž by auta nejezdila přes obydlené území. Pískovna leží zhruba kilometr od nádraží u trati. Počítá se také s tím, že minimálně část vozidel by přivážela suť a zároveň odvážela vytěžený písek.

Navážka má mít mocnost od čtyř do 19 metrů, každý den se bude zhutňovat a po zaplnění těžebního prostoru se na ni naveze podorniční vrstva a nakonec ornice, aby bylo možné pozemek znovu zemědělsky využívat.

Jen pár set metrů od božické pískovny se nachází menší pískovna na katastru Křídlůvek. Zde byl zatím rekultivační záměr zastaven. S rekultivací se počítá také v pískovně v nedalekých Hodonicích.

Firma Českomoravský štěrk naopak usiluje taktéž na Znojemsku o znovuotevření kamenolomu v Hostěradicích, který fungoval na přelomu 80. a 90. let minulého století.

Příspěvek byl otištěn v EKOLISTu.CZ pod názvem

V Božicích u Znojma chystá majitel rekultivaci pískovny, zavážka potrvá 20 let

5.1.2023 10:36 | Božice (Znojemsko) (ČTK)
viz https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-bozicich-u-znojma-chysta-majitel-rekultivaci-piskovny-zavazka-potrva-20-let


Do vysílání zařadila aktuální reportáž z Božic i Česká televize, která ji odvysílala ve svém regionálním zpravodajství ve středu 12. dubna 2023 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/323281381990412/A tématu "Rekultivace pískovny v Božicích" se věnovalo i zasedání zastupitelstva v Božicích ve čtvrtek 13.dubna 2023. Podrobnější informace podal starosta obce Jiří Čada.

                                                (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat