středa 20. července 2011

Najde se řešení božické dopravy?

Téma, které jsme počátkem letních dovolených otevřeli na těchto stránkách, mělo a má poměrně značnou odezvu a tak nezbývá, než v něm pokračovat, a to částí, která bude navrhovat patřičná možná řešení.
Záležitosti týkající se božické dopravy jsou v několika rovinách, a tak je na ně taky nutno pohlížet. Základem božické dopravy je páteřní komunikace procházející Božicemi od Hrádku směrem na Mackovice. Tato komunikace (silnice II/397 Jaroslavice – Hrádek – Božice – Mackovice – státní silnice) -  je už historicky nejdůležitější spojnicí obce s okolním světem a i v současnosti je takto vnímaná v rámci celého kraje. Proto je ve správě Správy a údržby silnic a vše, co se jí týká, je třeba projednávat právě se „súskou“. Letos jsme se této silnici již jednou věnovali (viz http://probozice.blogspot.com/2011/02/k-veci-vymolycz-aneb-na-co-cekame.html) a taky v souvislosti s budováním asfaltového povrchu z Jaroslavic do Rakouska. Momentálně nás však tato silnice zajímá v souvislosti s dopravním značením a plány na vybudování kruhového objezdu.
Nejdříve tedy k dopravnímu značení. Je plně v kompetenci SÚS Znojmo a bude tedy třeba, aby asi obdržela podnět buď z našeho obecního úřadu nebo přímo od občanů s připomínkami. Dva nejkřiklavější případy jsme zde zmínili: nevhodné vyznačení tvaru hlavní silnice na křižovatce u sýpky a opomenutí vyznačení vedlejší komunikace směrem ke Kolonii na křižovatce u božického obchodu Jednota. Obdržel jsem ještě jeden podnět: umístit zrcadlo při výjezdu z místní komunikace od Šebečkových , Koledových, servisu D. Juřeny a provozu firmy Turoň na zmíněnou silnici II/397. Se všemi těmito podněty se obrátím na patřičná místa a uvidíme.
Druhá problematická otázka se týká plánu na vybudování kruhového objezdu na křižovatce u sýpky. Obec v minulém volebním období přistoupila k rekonstrukci stávajícího stavu, nechala položit obrubníky, nový asfaltový povrch a nechala zřídit nástupní ostrůvek. Vše tak nějak dopadlo, i když úplná spokojenost s provedenou úpravou nikdy nebyla. Za problematické považuji zvláště jedno místo. Týká se výjezdu směrem dolů s kopce (směr Mackovice - Čejkovice). Ostrá pravá hrana u silnice v podstatě brání tomu, aby se zde mohly autobusy otáčet. I když – poslední dobou jsem už dvakrát viděl odvážného řidiče BDS, který místo aby zakázaně couval do zastávky od VM marketu Vachalík, se úspěšně pokusil zatočit ze silnice doleva na zmíněné hraně – a nějak to zvládl!
Plány na kruhový objezd existují. Splňují prakticky vše, co lze v daný moment k věci připravit. Mají jen jednu chybu: stojí peníze. Hodně peněz. A 2 miliony i z obecní pokladny jako spolufinancování. Takže je asi jasné, že v dohledné době se žádného kruhového objezdu asi nedočkáme. Momentálně jsme se dočkali aspoň nového nátěru přechodů pro chodce (viz foto). A před časem přibylo i důležité označení betonového pozůstatku bývalého můstku. Občas se do něho některý řidič trefil nebo se o něj aspoň otřel. Zájemci si projekt kruhového objezdu můžou prohlédnout na obecním úřadě.
Místní komunikace jsou v „agendě“ obecního úřadu. Zaslechl jsem, že se již pracuje na tom, aby se odstranily nejkřiklavější nedostatky: úprava či odstranění dopravních značek „zákaz vjezdu“, umístění dodatkových tabulek s omezením vjezdu některých typů vozidel a možná se zváží i něco dalšího. Připojuji dvě fotografie, jak to vyřešili jinde: jedna je z Břežan (s dodatkovou tabulkou) a druhá z obce Blanné, kde na spojnici do Prokopova je z obou stran značka znázorňující, které typy vozidel tam mají zakázáno vjet.
A ještě jednu poznámečku si na závěr neodpustím. Týká se té „inkriminované“ místní komunikace, po níž se jezdí k tzv. učitelské bytovce a taky po ní vozí zásobování suroviny do školní jídelny. A v neposlední řadě je to – po vytvoření „plotového obchvatu“ kolem školní budovy – jediná přístupová komunikace na naše moderní sportoviště s umělým povrchem. Příjezd po dosavadní cestě nebyl určitě tím nejreprezentativnějším, co jsme hostům z okolí mohli nabídnout. Zcela určitě se v nejbližší době můžeme připravit na konečně funkční rekonstrukci. Zatím byly alespoň ty nejhlubší výmoly zasypány šotolinou – a zatím jakž takž drží!
                                                                                                                              Ladislav Nevrkla
Žádné komentáře:

Okomentovat