středa 21. prosince 2011

9. zastupitelstvo: Minuta ticha za Václava Havla

Kdyby pro nic jiného, tak pro tu minutu ticha jako výrazu úcty k zesnulému prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi, mělo úterní 9. zasedání zastupitelstva obce smysl. Vnímali to tak i všichni zastupitelé, kteří se tohoto zasedání zúčastnili v plném počtu.

Vlastní program byl skutečně spíš bilanční, jak se ostatně sluší ke konci každého kalendářního roku, a vůbec nebylo třeba řešit, zda obec schvaluje rozpočet na rok 2012 nebo rozpočtové opatření na období maximálně do 31.3.2012. Je to totiž věc politického rozhodnutí obecních orgánů a je ztrátou času a energie donekonečna toto téma předhazovat na pořad jednání. Spíš stojí za zvážení schválit pravidla rozpočtového provizória jako univerzálního opatření, aby se každoročně nemusel opakovat tento rituál. Chod obce se 1.1.2012 tak jako tak nezastaví, ba právě naopak, musíme se připravit na občasné problémy s vypínáním elektrického proudu (známé termíny jsou již nyní zveřejněny), neboť probíhá kabelizace části obce Božice. Stejně tak se připravuje projektová dokumentace pro přechod na bezdrátový rozhlas (začne se budovat od okrajových a nových částí naší obce). Připravuje se též 3. změna územního plánu, s tím, že v lokalitě "stará kovárna" v Křídlovicích bude vyčleněn prostor pro sběrný dvůr. Potěšitelný je i velký zájem o kanalizační přípojky. V současné době si již 120 domácností objednalo projektovou dokumentaci těchto přípojek. Obci též spadl kámen ze srdce, neboť mohly být proplaceny faktury na zateplení budov ZŠ a I. MŠ Pozemním stavbám Znojmo.
A tak kromě výše zmiňovaného rozpočtového provizória byl nejdůležitějším schváleným bodem programu ten, který se týkal zařazení deseti památek do majetku obce, každá v hodnotě 1 Kč. Avizovaná volba člena školské rady za obec byla stažena z programu jednání, neboť rada obce zvolila na svém posledním jednání do této pozice místostarostu Jiřího Čadu.
Nejvíce emocí tak v řadách zastupitelů vyvolal návrh finančního výboru na odměny neuvolněným zastupitelům v roce 2012. Při hlasování návrh podpořili pouze 4 zastupitelé, 4 byli proti a zbytek se zdržel hlasování. Snad si však přece jenom zastupitelé v  klidu uvědomí, že po celé volební období nesou velikou zodpovědnost za řízení a chod obce a pochopí, že symbolická odměna za tuto jejich zodpovědnost (= práci) není žádné zbytečné papírování ani rozhazování obecních financí, když už tato radnice vyhlásila na počátku volebního období svoji základní strategickou vizi: cestu úspor. A to se zcela nepochybně v prvním povolebním roce podařilo.

                                                                              Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat