čtvrtek 8. prosince 2011

Co se děje: Pátrání po vlastnících pozemků

Naše obec Božice je v aktuálním materiálu Deníku Rovnost uvedena jako příklad obce bývalého pohraničí, kde se Pozemkový úřad snaží pátrat po vlastnících pozemků, které nemůže najít na jejich posledních adresách nebo jsou  tyto adresy neúplné. Vysvětleno je zde též, proč se po těchto vlastnících pátrá i to, proč se obec Božice stala tzv. opatrovníkem.
Ředitelka znojemského pozemkového úřadu Dagmar Benešovská k tomu uvádí: „Znojemsko, jako bývalé Sudety, bylo postiženo přídělovým správním řízením. V padesátých letech pak nastala kolektivizace a některé pozemky šly do družstev nebo státních statků. Pozemky měly být správně vytýčeny a předány, což se však nestalo.“ Tak nějak vypadal koloběh odnímání pozemků po odsunutých Sudetských Němcích přes násilnou kolektivizaci až po sametovou revoluci. A jenom v Božicích figuruje na úřední desce pětice jmen, které nelze na jejich adrese najít. Jedna z adres je přitom oficiálně uvedena jako Kl. Grillovitz, tedy dnešní Křidlůvky, nebo Wien. Zveřejněním ustanovení opatrovníka pozemku i na úřední desce Božic se pozemkový úřad snaží udělat maximum pro to, aby byl vlastník pozemku nebo jeho dědic nalezen.
Pozemkový úřad, který se snaží vlastníkům doručit písemnost, pověřil dočasně spravováním dotčených pozemků obec. „Já mám v tomto případě povinnost tyto vlastníky zastupovat, aby nepřišli k nějaké újmě,“ uvedl k uvedenému tématu starosta Božic Karel Hala.
Kvůli nepřesnostem mezi naměřeným skutečným stavem a vlastní výměrou se věci dávají do pořádku formou pozemkové úpravy. Právě dnes (čtvrtek 8.12.2011) je na obecním úřadě v Božicích až do 17 hodin přítomen pracovník pozemkového úřadu a zástupce zpracovatele návrhu, kteří zodpoví případné dotazy týkající se jednoduchých pozemkových úprav.
Náš starosta Karel Hala je profesí geodet a má přesný přehled o dění kolem pozemkových úprav. „U nás nyní probíhají jednoduché pozemkové úpravy. Jde o to, že parcely zjednodušené evidence se mění na parcely katastru nemovitostí. Tím pádem budou mít bonitu, přesně určené hranice, přesnou výměru. To u parcel zjednodušené evidence nebylo,“ vysvětlil Rovnosti Karel Hala a dodal, že samotné obci kvůli těmto změnám práce nijak výrazně nepřibylo. „U nás se jedná o pozemky vesměs v extravilánu, jsou to třeba různá políčka a tak by s tím neměl být žádný výrazný problém.“

A co se bude dít, pokud se nenajde nabyvatel? Nejdříve bude tento případ evidován na speciálním listu vlastnictví jako neznámý vlastník. A pokud se vlastník do určité doby nenajde, stává se pozemek majetkem státu.
Pro zajímavost ještě uvádím pětici vlastníků, po nichž se pátrá, a které momentálně jako opatrovník zastupuje naše obec. Uvedené adresy jsou jejich poslední známé, na nichž se ovšem nezdržují a příslušné obecní úřady o nich nic nevědí. Jsou to: Miloslav Remeš (31 let) z Prahy 7-Holešovic, Aloisie Koňaříková (80 let) z Mikulova, Jiří Kudlička (59 let, potomek Josefa Kudličky) z Ivančic, Karolína Likařová z Křídlůvek a Juliana Berger z Vídně. U posledních dvou nejsou známy ani jejich bližší údaje. Obecní úřad v Božicích či Pozemkový úřad ve Znojmě budou samozřejmě vděčni za jakoukoliv informaci o těchto hledaných vlastnících.
Více viz na http://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/urednici-patraji-po-mrtvych-dusich20111207.html.
                                                                        Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat