středa 12. září 2012

Jakou zájmovou činnost nabízí naše škola?

Na webových stránkách božické školy je uveden přehled nabízených zájmových aktivit, které zaštítí škola a do nichž se můžou žáci přihlásit. Jsou zde uvedeny kroužky, jejich náplně, vedoucí i dny a hodiny jejich konání.
Určitě si své zájemce najdou sportovní tance a zumba, hra na trampskou kytaru nebo velmi kvalitní mažoretky a minimažoretky. Hodně kroužků je sportovních, a to je dobře. Ministerstvo pořád vymýšlí, jak dostat více pohybu do škol, více tělocviku a já nevím co, toto je jedna z cest, která nezvyšuje náklady školy a přitom výborně plní poslání. V nabídce je basket, badminton, turistika (s přízviskem eko-). Já bych byl rád, aby se sem počítal taky fotbal a florbal. Oba tyto sporty jsou v Božicích na vysoké úrovni a bude jenom dobře, když se ještě více prolne spolupráce školy a fotbalového či florbalového oddílu, aby na všech úrovních byla naše vystoupení kvalitní a úspěšná.
Florbalisty připravuje a trénuje zkušený trenér Miroslav Fojtík, k pozitivním změnám došlo u mladých fotbalistů. Kromě pana starosty Karla Haly je vedoucím družstva Jiří Čada  (jinak též předseda školské rady) a výborný trenér Tomáš Kudlička. Myslím, že všichni jmenovaní těsnou spolupráci jenom přivítají.
Celkový přehled o nabízených mimoškolních aktivitách a zájmových útvarech najdte na http://www.zsbozice.cz/index.php/naseskola/54-info/262-zajmove-krouky-20122013.html


                    Připravil Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat