středa 5. září 2012

Školní rok v základní škole zahájen

Již po padesáté v "nové" školní budově byl v pondělí 3. září 2012 zahájen nový školní rok v Základní škole Božice. Úvodní shromáždění proběhlo také již tradičně v sále kulturního domu v Božicích.
Ředitel školy Mgr. Jan Peterka přivítal celkem 208 žáků (před rokem to byli 204 žáci) a 14 dalších pedagogických pracovníků. Do I. třídy nastoupilo 18 prvňáčků, jejich třídní učitelkou se stala Mgr. Miriam Kočí.
Ještě před zahájením školního roku 2012/2013 vykonalo 5 žáků úspěšně opravnou zkoušku, ročník tak zatím opakuje pouze jeden žák. Pro nesplnění výstupů v předmětech Čj, Hv,M, D, Rv,Vv a Tv nebylo zatím hodnoceno z původních 9 žáků plných 8, kteří mají podle školského zákona na klasifikaci ještě celý měsíc září 2012.
Následující přehled uvádí aktuální stav na ZŠ Božice. 

Pedagogický sbor tvoří tito pedagogičtí pracovníci :

Mgr. Dagmar Szabóová, Mgr. Miriam Kočí, Mgr. Alena Vorlická ,  Mgr. Lada Glacová , PaedDr., Mgr. Růžena Baráková  – učitelé  I.stupně; Mgr. Hana Klinerová,  Mgr. Petra Polínková, Mgr. Tamara Juřicová,  Mgr. Veronika Kočí, Mgr. Hana Koledová, Mgr. Veronika Zajícová, Mgr. David Zejda, Mgr. Hana Vorlická, Jaroslava Fojtíková a Mgr. Jan Peterka.  

Počty žáků ve třídách pro školní rok 2012/2013, třídnictví 

Třída
Třídní učitel
Počet žáků (chlapců + dívek)
I.
Miriam Kočí
18 ( 6  + 12 )
II.
Dagmar Szabóová
19 ( 10  + 9 )
III.
Lada Glacová
23 (8  +  15 )
IV.
Alena Vorlická
27 ( 15  + 12 )
V.
Veronika Zajícová
24 (6  +18 )
I.stupeň (5 tříd)
111 žáků
Průměr na třídu = 22,2
VI.
Hana Vorlická
25 (14  + 11 )
VII.
Hana Koledová
23 (16  + 7 )
VIII.
Tamara Juřicová
28 ( 15 +13 )
IX.
Hana Klinerová
21 ( 10  + 11 )
II.stupeň (4 třídy)
97 žáků
Průměr na třídu = 24,25
Škola celkem 9 tříd
208 žáků
Průměr na třídu = 23,1

 Na závěr úvodního bloku informací o naší škole ještě několik informací:
- výuka cizích jazyků (ve skupinách) – od III.ročníku: III.- Aj/Aj, IV.- Aj/Aj, V.- Aj/Aj,  VI.- Aj/Nj, VII.- Aj/Nj, VIII.- Aj/Aj, IX.- Aj/Nj
- volitelné předměty: 
od VII.ročníku (německý jazyk, informatika x anglický jazyk, cvičení z českého jazyka) - 3 hodiny týdně
VIII.ročník (německý jazyk, cvičení z matematiky x cvičení z matematiky, českého jazyka, informatika a praktika z přírodovědných předmětů) – 4 hodiny týdně
-  IX.ročník (německý jazyk a konverzace v německém jazyce x cvičení z matematiky, českého jazyka a praktika z přírodovědných předmětů) – 3 hodiny týdně
Za poskytnuté informace děkuji řediteli školy Mgr. Janu Peterkovi.
                                                                                      Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat