neděle 5. ledna 2014

Hroby Langobardů v Boroticích

Protože k pravěkým dějinám Božic jsem dal fotohádanku a nikdo s ní zatím nic nedělal, nechám zatím dávný pravěk pravěkem a v našem putování po stopách historie Božic a okolí se posuneme do předslovanského osídlení naší oblasti v závěru doby stěhování národů. Odborníci hovoří též o tzv. rané době dějinné.
Pramenů písemných máme pro toto období k dispozici velmi málo, mnohdy ani přesně nevíme, k jakému území se vztahují a nejsou různými badateli ani jednoznačně interpretovány. Tak to na území Moravy trvá až do vzniku Velké Moravy. Tak to aspoň uvádí prof. Zdeněk Měřínský.
I z tohoto období však máme důkazy o tom, že zde lidé žili a pohřbívali své mrtvé. K jakým závěrům při odkrývání mohylníků u Starého Karlova došel doc. J. Kovárník, nevím. Nikde se o tom nepíše. K dispozici mám však referát doc. Stanislava Stuchlíka, který dlouhá léta zkoumal mohylníky u Borotic a z jeho práce cituji:
Během systematického výzkumu mohylového pohřebiště v Boroticích bylo prozkoumáno 24 mohyl, včetně mohyl zkoumaných V. Podborským. Výzkum a jeho vyhodnocení prokázalo, že v jižní a jihozápadní části mohylníku se rozkládají mohyly ze starší doby bronzové, zatímco v severní a severovýchodní části mohyly ze střední doby bronzové. Do starší doby bronzové patří celkem 53 hrobů, z nichž 19 lze považovat za jisté, 18 za pravděpodobné a 16 za nejisté. Hrob I z mohyly 5 je možno datovat do samotného závěru existence únětické kultury, takže by naznačoval dobu zahájení budování mohylníku. Dalších 52 hrobů je možno spojovat s věteřovskou skupinou. Zbývajících 30 hrobů patří středodunajské mohylové kultuře s tím, že 12 lze považovat za jisté, 9 za pravděpodobné a 9 za nejisté. Starší osídlení v prostoru mohylníku dokládá pec kultury s moravskou malovanou keramikou z mohyly 29, střep typu Retz z násypu mohyly 10 a objekt z mladšího nebo pozdního eneolitu z mohyly 27. Naopak o mladším osídlení svědčí hroby z laténu, které byly sekundárně zapuštěny do pláště mohyl 2, 3, 6, 7, 13 a 36. Pobyt Langobardů z první poloviny
6. století dokládá téměř 40 hrobů z mohyl 6, 10, 11, 13 a 27.
Stanislav Stuchlík BOROTICE, MOHYLOVÉ POHŘEBIŠTĚ Z DOBY BRONZOVÉ,  Brno 2010

                 Ladislav Nevrkla
1 komentář:

  1. V pondělí 15,12.2014 v 17:15 h na ČT 2 další díl seriálu Příchod barbarů nazvaný Langobardi. tak se dívejte nebo si ho nahrajte. Taky ho opakují ve středu 17.12. ve 14:35 h. (lan)

    OdpovědětVymazat