neděle 13. května 2018

Terénní práce s uživateli drog i v Božicích

Tým Podaných rukou je připraven
pomoci...Vůbec nepřekvapuje, že jádro
tvoří ženy
Časy, kdy se drogy pouze kriminalizovaly a tažení proti drogově závislým připomínala hon na lidi jak v prvním díle legendární Planety opic, jsou nenávratně pryč. Dnes se s uživateli drog pracuje, nabízí se jim pomoc a nejnověji se za nimi vyjíždí i do míst, kde žijí.


Jedním ze známých poskytovatelů služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu životních návyků a způsobu života spojeného s užíváním nelegálních návykových látek, je
Kontaktní centrum ve Znojmě. Nachází se na ulici Horní Česká, číslo 4.

Ve znojemském centru se smí klienti zdržovat 2 hodiny, během pobytu v centru mohou využít malý kuchyňský kout, kde si mohou uvařit čaj, kávu, instantní polévku, nebo připravit jiné jídlo, například to, co obdrží od charity ve Znojmě. Dále poskytuje možnost využít v rámci hygieny sprchu, vyprat špinavé prádlo, nebo si vybrat oblečení v jejich šatníku. V neposlední řadě je tu i kontaktní místnost s počítačem, kde si mohou klienti vyhledávat pracovní nabídky, bydlení a jiné legální věci. Tato místnost však slouží i jen tak pro posezení, ať už samostatně, nebo s pracovníky centra, zde si mohou vychutnat čaj, kávu, nebo jídlo. Pokud má klient zájem, může si promluvit s pracovníkem v centru a on mu poradí v mnoha ohledech. Těchto konzultací se mohou zúčastnit i blízcí drogově závislého. Drogové centrum takto za jediný rok navštíví přibližně 250 osob jak narkomanů, tak jejich rodinných příslušníků a ostatních blízkých osob. V centru také poskytují základní lékařskou péči a velmi důležitý výměnný program injekčních stříkaček za nové a sterilní stříkačky. Nabízejí i další specifický zdravotnický materiál, například kondomy, který může pomoc se snížením rizik spojených s užíváním návykových látek. Pracovníci v centru klienty také přemlouvají k alternativním způsobům užívaní drog a snaží se je odradit od nitrožilního užívání, nabízejí jim třeba čistá šňupátka. Klienti se také mohou nechat testovat na výskyt infekčních chorob, přenosných kontaktem s krví, mezi tyto choroby patří hepatitida typu B a C, HIV a syfilis. Všechny výše zmíněné činnosti se uskutečňují pod střechou znojemského Kontaktního centra. Veškeré podrobnější informace získáte na http://www.znojmo.podaneruce.cz.

 Terénní práce s uživateli drog vychází z vyhledávání kontaktů s cílovými skupinami populace mimo rámec některé instituce. Nečeká na to, až jednotlivec začne sám hledat pomoc, protože má problémy, ale sama vyhledá jednotlivce, aby jim přímo v komunitě poskytla informace a služby.
 Na terénní programy vyjíždí pracovníci v pondělí, středu a čtvrtek. To, že přijíždí pravidelně, zaručuje, že se aspoň několik uživatelů návykových látek úmyslně objevuje na místech streetworku. Od pracovníků zdarma dostanou balíčky s čistými stříkačkami a ostatním sterilním materiálem, jsou také edukováni ve věci bezpečnějšího užívání drog a sexu. Při streetworku se zaměstnanci centra snaží přimět klienty k výměně použitého injekčního materiálu za nový a k bezpečnému odstranění toho starého. To však není jedinou náplní jejich práce, sami mají také za úkol odstraňovat nalezené injekční stříkačky a jiné nebezpečné nálezy. Pracovníci také přichází na místa s častým výskytem drog, vytipují si člověka, kterému se představí a nabídnou své služby, buď je přijme, nebo odmítne, to je na něm.
Terénní program v současné době funguje ve Znojmě a okolních obcích, konkrétně v Hrušovanech nad Jevišovkou, Hevlíně, Hrádku, Valtrovicích, Božicích, Křidlůvkách a Dyjákovicích.
          /Podle -tesmo - zpracoval (lan)

P.S. Město Znojmo si práce Kontaktního centra velice považuje a jeho činnost podporuje. Taky aktivity lidí, kteří chtějí pomoci jako dobrovolníci. Těší mě, že i Obec Božice si uvědomila závažnost situace a činnost Kontaktního centra podpořila.

Žádné komentáře:

Okomentovat