středa 19. června 2019

Vrátí se "Wieznerovo umyvadlo"? Jak to dopadne se znojemskou kašnou?

Autor vítězného návrhu Koruna Znojma
při úterní prezentaci
Obávám se, že nevalně, neboť renomovaná porota, v níž zasedli i dva znojemští architekti Jan Hora a Jaroslav Poláček, odvedla spornou práci. Mizérii vítězného návrhu potvrdili prakticky všichni přítomní na dnešní prezentaci zúčastněných, včetně vítězných návrhů v Louckém klášteře ve Znojmě.

Bez součinnosti s další odbornou znojemskou veřejností, historiky i lidmi z branže, byla vypsaná již druhá architektonická soutěž.  Oba páni architekti ze Znojma, kteří jsou známí i svými výraznými pracemi v Božicích (první z nich projektem Boží Božice a projektem netypického venkovského domu a druhý návrhem nového územního plánu Božic se zakomponovanou trojpodlažní bytovkou vedle Pastelek), asi taky příliš nejásají. A už vůbec bych se nedivil, kdyby i tato druhá soutěž byla nakonec zrušená.

O té minulé se před půlrokem psalo toto:
Původní historická kašna odtud zmizela při rekonstrukci náměstí v letech 2008-2009. Tehdejší vedení města ji sem chtělo vrátit v nové podobě podle návrhu architekta Ludvíka Gryma. Měla mít tvar královské koruny a evokovat královskou historii Znojma, počítalo se i s obnovou původního středověkého pranýře. Po volbách v roce 2010 se však záměr, mnohými vnímán jako kontroverzní, nakonec neuskutečnil.
„Obyvatelé Znojma ale po novém vodním prvku volají,“ zdůvodňuje záměr starosta Jan Grois. „Léto se prodlužuje, to všichni víme. V horkých letních měsících se na náměstí opravdu nedá vydržet, rádi bychom tuto plochu zatraktivnili,“ vysvětluje starosta.
Nové návrhy by měly zohlednit potřebu konání různých kulturních akcí na náměstí a také hospodárnost provozu navrženého řešení. Finanční limit celé realizace se má pohybovat kolem šesti milionů.
O vítězi vypsané soutěže rozhodne v průběhu května podle pravidel České komory architektů odborná porota. Členy budou i znojemští architekti Jaroslav Poláček a Jan Hora. Všechny návrhy nakonec Znojmo představí na veřejné prezentaci 18. června. Určitě mezi nimi už ale nebude Grymova kašna ve tvaru koruny, protože její podoba je již známá a soutěž musí probíhat anonymně.
P. S. Jenom bych poopravil údaj z novinového článku. Ta kašna, která byla odstraněná při rekonstrukci Horního náměstí před 11 roky, nebyla tou původní, ta zmizela již dříve. To, co bylo odstraněno, bylo nevalné dílo socialistického realismu ve Znojmě známé jako Wieznerovo umyvadlo, nazvané tak podle bývalého docela známého znojemského komunistického funkcionáře a tajemníka ONV Znojmo. No a dnešní vítězný návrh nemá k tomu Wieznerově umyvadlu daleko. Jj, to jsou souvislosti, páni architekti ...
                                          (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat