neděle 13. října 2019

Co se buduje na okraji Božic?

Zkapacitnění skupinového vodovodu
Božice
Předpokládal jsem, že po publikování obsáhlého materiálu v nedávném Božickém zpravodaji není třeba se hned vracet k tomuto tématu. Opak je pravdou.


"Já jsem ho jen prolistovala a nečetla jsem to," konstatovala jedna z božických žen. "Je to psané drobným písmem a dlouhé, tak jsem to taky nečetla," opáčila ji druhá. "Já chodím na internet, můj .... mě vždycky upozorní, co stojí za přečtení," doplnila ještě k tématu.
Takže když na internetu, tak tady několik informací k akci nazvané Zkapacitnění skupinového vodovodu Božice. Investorem stavby "Skupinový vodovod Božice - zkapacitnění vodovodu" je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemska. Hlavním důvodem, proč se VaK pustil do právě rozpracované akce je jednak nedostatečná kapacita stávající úpravny vody v Božicích, jednak nemožnost pokrýt zvýšenou poptávku po množství vody v letních měsících.
V areálu úpravny vody Božice jsou nyní tři jímací vrty různých hloubek (dva starší a jeden nový) a jedna studna. Nový vrt do hloubky 100 m je již v provozu. Čerpaná surová voda bude přivedená na technologickou linku úpravny vody. Část stávající budovy úpravny bude demolována a budou provedeny stavební úpravy uvnitř budovy.
Upravená a zdravotně zabezpečená voda bude shromažďovaná v nových akumulačních nádržích 2x500 m3 a odtud bude distribuována do jednotlivých obcí na trase Božice - Hevlín. Po trase dojde taky ke změnám. Bude demolován současný věžový vodojem Božice (200 m3) v klášterní zahradě a postaven nový s objemem 250 m3 i s novou armaturní šachtou a vystrojením. Podobně bude odstraněn vodojem v Šanově a postaven nový (300 m3). Úpravy se dotknou i vodojemů v Dyjákovicích, Hraběticích, Hevlíně a vystrojení vodojemu ve Velkém Karlově.

Skupinový vodovod Božice zásobuje vodou 7.550 obyvatel jihovýchodního Znojemska a do budoucna se předpokládá jeho napojení na úpravnu u znojemské přehrady. Voda je jednoznačně nejstrategičtější surovinou naší současnosti.

              (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat