středa 2. října 2019

Škola zahájila provoz v upravených budovách

Nový vstup má už i zasklená boční
okna. Podzimní plískanice můžou
přijít. Čekající se mají kam schovat.
Nový školní rok má již měsíc za sebou a před školáky jsou letošní první prázdniny, a to dvoudenní podzimní, které navážou volno spojené se státním svátkem 28. října. Představte si, že toho školního volna mají české děti skoro nejméně v celé Evropě.


Největší investiční akcí ve školských zařízeních tohoto roku se stala výstavba nového vstupu do školy. Po dlouhé době příprav s projektovou dokumentací se stavbu podařilo provést během dvou prázdninových měsíců. Při stavbě bylo pamatováno i na hendikepované občany, a proto zde byla vybudována bezbariérová rampa. Součástí stavby bylo i nové vydláždění před vstupem. Toto dílo v hodnotě více než 3 miliony korun zlepšilo vzhled i kvalitu naší ZŠ, která patří i přes svoje stáří k nejmodernějším v okolí. Toto dokazuje i stále se zvyšující zájem o docházku do naší školy.

Nový školní rok byl zahájen v sále kulturního domu. V letošním roce bude naši školu navštěvovat 251 žáků. Škola má dva ročníky s paralelními třídami (4. A. a 4. B, 6. A. a 6. B). Škola má tedy 11 kmenových tříd s průměrem 23 žáků na třídu a žáky bude učit 17 kvalifikovaných pedagogů, kterým  budou pomáhat tři pedagogičtí asistenti. Při škole jsou otevřená tři oddělení školní družiny a ve školní kuchyni vaří dvě kuchařky na plný úvazek. Také v mateřských školách byla prodloužená a sjednocená délka provozu, aby lépe vyhovoval zaměstnaným matkám.

                          Z Božického zpravodaje 3/2019 vybral -lan-


Žádné komentáře:

Okomentovat