čtvrtek 17. října 2019

Pohled na nejstarší část Božic z roku 1938

Na odpolední fotografii kolem sýpky a dnešního Hostince u Kudličků navazuje fotografie nejstarší části Božic. Od kapličky, hostince U Dubů a velké stodoly na místě dnešního kládového lisu směrem na východ ke Kolonii.


Samozřejmě, že ve výhodě jsou pamětníci, kteří lecjaké chaloupky a domy pamatují. Třeba ulice od dnešní Jednoty k I. MŠ čítala od křižovatky po Michalcovo 16 domů. Pak další dva v dnešní zahradě MŠ a pak stojí bývalá obecní škola, dnešní I. MŠ.
Ještě zajímavější je protější část této ulice - od Jednoty po dnešní (bývalé statkové) bytovky. Tak si pohrejte s luštěním. Každopádně jsou to snímky nesmírně zajímavé.

       (lan)

A přidávám pár fotografií pro pamětníky:

Náměstí u kapličky - vlevo Pajerovo a pak budovy patřící k Panskému domu (dnešní zdravotní středisko), vpravo Zelníčkovo, Kudličkovo, Čarvašovo, Bernatovo ....

Roh Pajerového s obchodem (do roku 1945 Elekroobchod Kellner)

Pajerovo směr dnešní Kino Marta:


 Hospoda u Dubů a Pajerovo - dnes autobusová zastávka bez přístřešku:
Dubova hospoda od masny a taky Jednota:


Dnešní božická Jednota před rokem 1945:

...i s částí ulice směrem ke Kolonii:

Dnešní I. MŠ ještě jako Obecná škola Božice i s kouskem Vlachynských vlevo:

....i s krásnou kapličkou, kterou nechali funkcionáři MNV Božice nesmyslně počátkem 60. let zbourat. Aby nenarušovala mravní výchovu mladé generace.....


 Tady stojí tři družstevní bytovky naproti Vlachynským:

Žádné komentáře:

Okomentovat