čtvrtek 2. prosince 2021

A jak se posunulo jednání o zavážení božické pískovny?


 Inspiroval mě dnešní článek v Lidových novinách, jehož autorem je správce božických lesů Ing. Dušan Utínek. Zdůvodňuje v něm svůj nesouhlas s připravovaným vyhlášením nového národního parku Soutok Moravy a Dyje. Tak jsem si najednou nějak vzpomněl na zavážení božické pískovny.


Věnovali jsme tomuto problému na tomto blogu dost prostoru. A protože se blíží zasedání božického zastupitelstva, kde se nepochybně otázka zavážení božické pískovny dostane znovu na přetřes, tak znovu připomenu, o co jde.

Úvodní článek jsem publikoval 14.5.2021 - https://probozice.blogspot.com/2021/05/zamer-rekultivace-piskovny-bozice.html

Na úředních deskách se dnes (14.5.2021) objevil záměr Rekultivace pískovny Božice. Ten plán nás v Božicích enormně zajímá, neboť je v něm uvedeno, jak bude v následujících 20 letech vypadat průjezdnost Božicemi nákladní dopravou a jak velká dopravní zátěž nadměrnými náklady nás do roku 2041 čeká.


Jedná se o záměr „Rekultivace pískovny Božice “, který se zabývá terénními úpravami ve vytěženém prostoru pískovny Božice pomocí rekultivačních materiálů - odpadů kategorie„O“ (Zemina a kamení, Vytěžená hlušina, Zemina a kameny, Beton, Cihly, Tašky a keramické výrobky a keramické výrobky anebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků).

Materiály pro rekultivaci nebudou v prostoru pískovny nijak upravovány. Na tyto zhutněné odpady bude navezena podornice a ornice, která je deponována v prostoru pískovny.

Provoz těžby bude probíhat beze změny v množství cca 80 000 t/rok dle údajů z posledních let (povolená max. těžba je 190 000 t/rok, ale za posledních min. 8 let se nikdy nerealizovala z důvodu velké konkurence producentů písku). Projektovaná kapacita uložených rekultivačních materiálů je max. 300 000 t/rok. Celková plocha určená k rekultivaci je 21,49 ha a možnosti uložení 1923000 m3 rekultivačních materiálů, což je 3172950 tun v průběhu dvaceti let. Maximální roční množství se bude využívat pouze v případě velkých staveb, zejména komunikací.

Realizace záměru je plánována na rok 2021 až 2041 a bude probíhat pondělí až pátek (250dnů/rok) v době 7.00 -15.00 hodin.

Expedice písků zůstane po stávajících trasáchDovoz rekultivačních materiálů bude probíhat po silnici II/397 od obce Božice (90 %) a od obce Hrádek (10 %) s tím, že vozidla odvážející písky budou zpětné vytěžována k dopravě rekultivačních materiálů a naopak. Platí i pro případ, že by z důvodu jednorázové velké zakázky byla navýšena těžba písků na povolený limit.

Podrobnosti najdete na https://edesky.cz/dokument/4640391

K tomu přibylo několik diskuzních příspěvků:

Ale vždyť do pískovny se už odpad naváží, to přece všichni víme. Buď je výše uvedená informace stará nebo se úředníci snaží už provozovanou skládku rychle legalizovat. Dostává obec za skládkování nějaké poplatky jako třeba Únanov nebo je skládka už v katastru Valtrovic ?

Zajímavý názor. Současný provoz "skládky" v božické pískovně je určitě smluvní, ale vypadá to, že letos končí. Proto ta žádost na prodloužení "rekultivace" a aby "řeč nestála" rovnou na dalších 20 let!!!! Ta současná těžba pomalu opouští katastr Českých Křídlovic a směrem na jih zasahuje již do katastru Hrádku a směrem k Hodonicím do katastru Křídlůvek. Přidám do textu mapku, abyste se v tom lépe orientovali.
Ta "rekultivace pískovny" je OK, ale nás momentálně daleko víc zajímá, stav komunikací, po kterých se ta stavební suť do pískovny dopravuje. Tady by bezesporu měla do děje daleko aktivněji zasáhnout Obec Božice, protože jak se píše v žádosti "90% dopravy se bude konat přes Božice po silnici II/397". Co kdyby třeba Obec Božice zažádala o snížení průjezdu povolené tonáže na nějakou konkrétní hmotnost, třeba 15 tun??? Možná už taková jednání probíhají a jenom o nich nevíme ....
Nebo třeba kdyby občané, kteří mají své domy podél této silnice, dostávali nějaké finanční odškodné za otřesy a následné praskání zdiva svých domů?
Jenom bychom k této situaci neměli mlčet....Žádné komentáře:

Okomentovat