neděle 19. prosince 2021

Nejstarší česká škola pro Božice a Křídlovice

Česká škola pro Božice a Křídlovice v
roce 1921 pro děti z dvorů Hoja a Karlov,
Božic a Křídlovic. Řídící A. Kvasnička 
a farář Jan Východský

 Zásadní změnou pro české školství v pohraničí byl vznik Československé republiky 28.10.1918. Pro české děti vznikaly v pohraničních centrech české menšinové školy. Původní klášterní školka - ještě před měsícem na prodej (?) - byla přímo ideálním místem pro vznik první české menšinové školy v Božicích - Českých Křídlovicích


Řídící učitel pan Antonín Kvasnička asi bydlel v bytě, který byl obýván ještě před několika lety rodinou nedávných majitelů a ve škole působil po dobu celé její existence v letech 1921 (1920) - 1927. 

Rudolf Kryčer k českému školství v Božicích a Českých Křídlovicích uvádí: "Menšinová škola pro Božice a Křídlovice otevřena na podzim roku 1921 v Křídlovicích a měla ve školním roce 1921/1922 39 žáků. Z Hojavského Dvora (pozdější Pavlíkův, dnešní Čadův dvůr) bylo 13 žáků, z Božic 6 (rodina Havelka - Popela a Brabcovi), 2 žáci byli z Křídlovic (rodina Kourkova), ostatní ze dvora Karlova (Starého Karlova), který sice patří katastrem do Šanova, ale sem byl přiškolen pro menší vzdálenost.

Děti z obou zmíněných dvorů, ač mají daleko, chodí do školy vzorně, vážíce si vlídného a radostného ovzduší, kterého jim nemůže skynouti smutná domácnost bídně situovaných rodičů. Křídlovská škola jest pěkně umístěná v bývalé nemocnici boromejské vychovatelny."

Autora publikace bych poopravil v datu otevření nejstarší české školy. Z pozůstalosti pana řídícího Kvasničky jsem už před 30 léty získal velmi cennou fotografii, na jejíž druhé straně je datum 2.3.1921. Znamená to tedy, že česká škola byla ustavena již pro školní rok 1920/1921. 

Druhá historicky nesmírně cenná informace se týká snímku školáků. Kromě pana řídícího Kvasničky zde sedí tehdejší křídlovický farář, kterým byl Čech a velký vlastenec Jan Východský. Po informacích o něm pátrá v současnosti i jeho rodina, tak věřím, že je tato fotografie (pokud ji nevlastní) potěší.

                 Ladislav Nevrkla
Žádné komentáře:

Okomentovat