úterý 1. března 2022

Kulatý stůl o božické krajině a krajinotvorných opatřeních


Zvu všechny zájemce do Božic na kulatý stůl s tématem Jak na krajinu pestřejší, odolnější suchu a erozi? Přijďte dovědět se, co se chystá v krajině a zapojit se do rozhodování o její podobě v pondělí 14. 3. v 17:00 - 20:00 na Obecní úřad Božice.


Pozváni jsou zemědělci hospodařící v Božicích i zástupci obce, pan starosta a místostarosta. Zváni jsou i vlastníci půdy, které by mohlo zajímat, jak zachovat její kvalitu a zhodnotit svůj majetek, jak ji předat v dobrém stavu další generaci. Dalšími vítanými účastníky jsou myslivci, včelaři, rybáři a kdokoli s přehledem o krajině nebo zájmem o její podobu.

Co Vás čeká:
  • krátké představení stavu krajiny a zemědělské půdy Božic – ohrožení a návrhy řešení, jak zachovat a zlepšit kvalitu půdy (info o opatřeních, dotacích, zprostředkování zpětné vazby od zemědělců směrem k SZIF a MZe)
  • možnost ovlivnit navrhovanou podobu krajinotvorných opatření
  • výměna zkušeností s ostatními účastníky
  • diskuse 
Účast na kulatém stole s občerstvením je zdarma.


                                                                                                         Veronika Chvátalová
~~~~~~~~~~~~~~~~
Mgr. Veronika Chvátalová, Ph.D.
Oddělení zemědělství a SZP

tel. +420 725 989 645 

Žádné komentáře:

Okomentovat